05/04/2017
Orientació i Atenció Especialitzada a població per consum de drogues

L’objectiu del servei és donar atenció a totes aquelles persones consumidores (adults, joves i adolescents) que necessiten una orientació o considerar aspectes de salut dels seus consums amb especialistes. Els principis de l’atenció són els que inspiren la filosofia d’ Energy Control: absència de judici moral i el respecte a la persona com a protagonista de les seves decisions.

També oferim atenció a tots els que en un moment donat del seu consum s’adonen que tenen dificultats per a la seva gestió , comencen a experimentar símptomes molestos i un impacte negatiu en altres àrees de la seva vida (afectiva-emocional, relacions interpersonals, problemes laborals, de parella, familiars). En aquests casos, és important avaluar la situació real amb especialistes tan aviat com sigui possible, per prendre mesures i començar un treball terapèutic que abordi de manera integral, els aspectes que estan motivant i influint la conducta de consum problemàtica i el seu manteniment .

Necessitat d’orientació i/o resoldre dubtes en relació amb el consum i/o substàncies.

Atenció als problemes de salut física o mental relacionats amb l’ús de substàncies (que apareixen durant o després del consum).

– L’aparició de “idees estranyes” o males sensacions cada vegada que consumeixes.

– Davallada molt intensa després del consum.

– “Males experiències” les últimes vegades que has consumit .

– Sensació d’angoixa, inseguretat, desconfiança cap els altres quan consumeixes.

– “Símptomes molestos (ansietat, depressió o altres esmentats anteriorment) que persisteixen durant dies o setmanes després” malgrat no estar consumint en aquells dies.

Atenció per pèrdua de control del consum d’una substància

– Sensació de consumir cada vegada que surts sense poder gaudir d’altres formes o deixar l’hàbit durant una temporada.

– Consums que es produeixen més repetidament i ocupen més àrees de a teva vida.

Atenció Integral en Addiccions

– Consell per a un ús no problemàtic de drogues i ús recreatiu.

– Consultoria mèdica en l’ús responsable d’anabolitzants.

– Diagnòstic i tractament integral de patologies addictives.

– Informes mèdics i psicològics.

– Peritatges mèdic-legals.

Atenció “Chemsex”

Hi ha una tendència creixent en persones amb orientació homosexual, a participar en un estil d’oci que comporta trobades sexuals amb diverses persones, alhora que es consumeixen diferents drogues. Aquesta pràctica comporta alts riscos si no es prenen mesures adequades: “sexe amb protecció” i “consums ben gestionats” de fàrmacs. En l’atenció que realitzem s’estan visualitzant cada vegada més casos de persones amb dificultats per gestionar aquestes pràctiques amb els riscos que això comporta d’infecció pel VIH o altres MTS i addicció o gestió problemàtica de drogues.