22/06/2018
ABD i ASPB reuneixen a Barcelona els experts europeus en sales de consum de drogues

ABD Associació Benestar i Desenvolupament i l’Agència de Salut Pública de Barcelona han reunit durant dos dies a la ciutat comtal als experts europeus en matèria de centres de consum supervisat de drogues amb l’objectiu d’investigar la reducció de danys i la cohesió social a nivell local.

La visita s’inscriu en el marc del projecte Solidify, que lidera el Forum Europeu de Seguretat Urbana i que té el suport de la Comissió Europea. Aquest projecte pretén millorar la implementació i sostenibilitat de les sales de consum de drogues en diverses ciutats europees i avaluar-ne els seus impactes en el territori. ABD és una de les 13 entitats membres de la iniciativa Solidify, que representa a diversos països europeus com Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Portugal i Espanya.

El programa de la visita dels experts europeus a Barcelona ha inclòs dues jornades ben diferenciades. Ahir dijous es va presentar el model d’integració de programes de reducció de danys i de tractament en drogodependències de la capital catalana. En aquest sentit, els assistents es van dividir en dos grups. Un d’ells  va fer una visita al CAS Baluard , el Centre d’Atenció y Seguiment de drogodependències i de Reducció de danys de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que gestiona ABD. I l’altra va fer una ruta pels llocs de consum de drogues no reglat  del barri del Raval. Ja per la tarda es va exposar la feina de coordinació que es du a terme amb les forces de seguretat i amb al districte de Ciutat Vella i es va fer una visita a la unitat mòbil amb dispensació de metadona del Passeig de la Vall d’Hebron.

Mentrestant, el segon dia de la visita ha reunit avui a tots els participants a una jornada de treball al Palau Macaya per coordinar projectes, amb l’establiment d’un calendari d’activitats i la preparació d’auditories, futures visites, comunicacions e informes.

EL projecte Solidify

El projecte Solidify preveu la realització d’una anàlisi creuada col·lectiva del procés d’instal·lació i avaluació d’una sala de consum de drogues i, d’aquesta manera, pretén facilita a les autoritats locals la promoció de la construcció d’espais de salut que aportin aquests esquemes.

A més, aquesta iniciativa també  permetrà compartir pràctiques entre ciutats col·laboradores experimentades que ja han provat i implementat sales de consum de drogues i aquelles ciutats associades que consideren i / o travessen el procés d’aquest tipus de centres. A la vegada, Solidify reforçarà les aliances i les coalicions a nivell local, entre les autoritats i les organitzacions de la societat civil.

Després de les visites, els socis i experts del projecte treballaran en la definició de criteris qualitatius i quantitatius i en la construcció d’una xarxa d’avaluació que permetrà analitzar el procés d’instal·lació d’una sala de consum de drogues i els seus impactes a curt i llarg termini el territori.

El CAS Baluard

El CAS Baluard va ser l’aposta que va fer Barcelona l’any 2005 per situar al centre del municipi l’atenció als i les drogodependents que fins llavors es trobaven a la perifèria. Ubicat al Districte de Ciutat Vella, avui el CAS Baluard està integrat a la comunitat i disposa d’un espai ampli i equipat que no hagués estat possible sense la solidaritat i el suport mutu que també té la vida del barri. Durant més d’una dècada ha demostrat la seva importància en la millora de les condicions de vida i salut de persones drogodependents i del seu entorn.

El model d’intervenció d’ABD en la població drogodependent

L’Àrea de Drogues d’ABD desenvolupa un conjunt de programes i serveis que apliquen una intervenció en la població drogodependent que es realitza a partir d’un model d’atenció multidisciplinari que implica a les famílies, les persones, el veïnat i la ciutadania en l’abordatge de la problemàtica social.

Aquestes intervencions depenen de com consumeixen les persones i en quin context: tractaments personalitzats, programes preventius i de reducció de danys per a consumidors i de reducció del risc per a joves que fan us recreatiu de les drogues. Promovem el seu consum de forma conscient i informada, i defensem el dret a l’atenció sociosanitària i inclusió social de les persones amb addiccions.

Sobre el Fòrum Europeu de Seguretat Urbana

Fundat el 1987 sota els auspicis del Consell d’Europa, el Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana és l’única xarxa europea d’autoritats locals i regionals dedicada a la seguretat urbana. Comprèn prop de 250 autoritats locals i regionals de 16 països. Els seus objectius són promoure una visió equilibrada de la seguretat urbana, combinant la prevenció, les sancions i la cohesió social; donar suport a les autoritats locals i regionals en la concepció, implementació i avaluació de la seva política de seguretat local; ajudar els funcionaris elegits locals a obtenir reconeixement pel seu paper en el desenvolupament i la implementació de polítiques nacionals i europees.