Servei de Traducció i Mediació Intercultural

Volem aprofundir en l’acció comunitària i en la mediació com a metodologia per abordar i prevenir els conflictes. No hem d’esperar que el conflicte exploti per posar-nos mans a l’obra. Volem treballar per a una millor convivència avui i fer de la participació i integració el motor de comunitats més cohesionades.

Amb aquest objectiu, des de fa més de 10 anys ABD gestiona el Servei de Traducció i Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest programa està dirigit a proporcionar  recursos  als  professionals  de  serveis  municipals  per  facilitar  la  comunicació  intercultural  i  prevenir  i  resoldre  els  conflictes  que  es  puguin  donar  en  les  relacions  entre  persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen.

La seva finalitat és constituir- se en un instrument de pont entre diferents òptiques i visions de la realitat, afavorint el diàleg, les relacions constructives i la convivència ciutadana, però també busca millorar l’accés de la ciutadania als serveis municipals, afavorir l’acollida i el dret a la informació.

Un equip de més de 25 professionals de diferents orígens donen resposta a la gran diversitat cultural que avui en dia forma la ciutat de Barcelona.

Noticias relacionadas

Sigue nuestras causas

Suscríbete y recibirás por correo electrónico nuestras acciones para defender los derechos de las personas en situación de fragilidad social.

© 2024 ABD Asociación Bienestar y Desarrollo · Todos los derechos reservados · Canal compliance · Condiciones de la donación · Aviso legal · Política de privacidad · Cookies · Cambiar las preferencias de cookies

Haz tu donación