Laris – Servei d’Atenció i Tractament a la Violència Familiar

ABD va crear el programa LARIS l’any 1999 per eliminar o disminuir qualsevol tipus de violència (física, psicològica , sexual i / o econòmica ) en el si de la família i entre qualsevol dels seus membres. És un servei d’atenció terapèutica dirigit a dones i als seus fills i filles, així com a altres membres de la familiar, que viuen o han viscut situacions de violència de gènere i/o familiar i que volen acabar amb la situació d’abús o recuperar-se de les seves conseqüències.

Com a servei ens hem dotat d’uns objectius clars: en primer lloc, identificar situacions de risc i protegir-se de les mateixes; en segon lloc, promoure relacions igualitàries sense cap tipus d’abús; en tercer lloc, promoure conductes d’independència i autonomia personal; en quart lloc, disminuir i / o prevenir les conseqüències de la violència en els fills/as; i finalment, restablir formes de comunicació familiar sense violència.

Per a això oferim atenció psicològica a través de teràpia individual a la dona i als fills/as,  grups de dones i grups de mares, així com teràpia familiar amb el nucli de convivència (pares/mares i fills/es).

 On ens pots trobar ?

Associació Benestar i Desenvolupament – ABD

C/ Quevedo, 2 baixos · 08012 Barcelona

T 93 289 05 30 · F 93 325 68 35

www.abd-ong.org · [email protected]