EDU4SDG

Accelerar la contribució de l’educació superior als ODS cultivant la responsabilitat social, desenvolupant la intel·ligència emocional i formant agents de canvi.

El projecte #edu4sdgs (fitxa tècnica) pretén accelerar la contribució de l’educació superior als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tot cultivant la responsabilitat social, desenvolupant la intel·ligència emocional (EQ) i formant agents del canvi. #edu4sdgs s’adreça a estudiants, personal acadèmic i administratiu, responsables de les institucions d’educació superior (IES) i estudiants no-universitaris que volen millorar les seves habilitats per als ODS i l’EQ.

Està finançat per la Comissió Europea (Programa Erasmus+) i coordinat per la Universitat Tecnològica de Lodz (Polònia) es durà a terme d’octubre de 2023 a setembre de 2026 en col·laboració amb les organitzacions Associació Benestar i Desenvolupament ABD (Espanya), Universitat Autònoma de Barcelona UAB (Espanya)Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities ACEEU (Alemanya), Team Coaching (Polònia)RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Letònia).

Sobre EDU4SDG:

El projecte reflecteix la necessitat d’accelerar la contribució de l’educació superior als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i desenvolupar un enfocament innovador per respondre a aquesta necessitat. Segons l’anàlisi de necessitats realitzat per les entitats sòcies, l’Agenda 2030 està en risc ja que des de 2019, el progrés dels ODS s’ha aturat. El projecte es centra en aquelles àrees on la contribució de les IES (Institucions d’Educació Superior) és particularment significativa: el desenvolupament de “persones promotores dels ODS” a través de l’Educació per als ODS (ESDG en anglès). Això significa proporcionar als estudiants la capacitat d’actuar per abordar els ODS i canviar el seu enfocament cap a aquests objectius.

Els ODS han de servir de font d’inspiració per generar un impacte positiu, i s’han d’integrar amb l’educació en intel·ligència emocional (EQ).

El projecte està dirigit a estudiants, personal acadèmic i administratiu, responsables de les IES i estudiants no universitaris que volen millorar les seves habilitats en els ODS i l’EQ per ampliar la seva experiència professional i satisfer les demandes del mercat laboral.

L’objectiu principal del projecte és accelerar la contribució de l’educació superior als ODS cultivant la responsabilitat social, desenvolupant la intel·ligència emocional i formant agents de canvi.

Previous slide
Next slide

Objectius Específics:

√  Millorar la capacitat de les organitzacions participants per col·laborar a nivell internacional en la consecució dels objectius del projecte i assegurar resultats òptims i transferibles.

√  Millorar els estàndards de planificació universitària, implementació i seguiment de polítiques de desenvolupament sostenible.

√  Dissenyar un nou enfocament universitari per formar en empatia com a pilar de la implementació efectiva dels ODS.

√  Desenvolupar el reconeixement, comprensió i gestió de les pròpies emocions per contribuir activament a la implementació dels ODS.

√  Elaborar un enfocament universitari per desenvolupar un ecosistema de microcredencials dels ODS.

√  Millorar i actualitzar els coneixements, habilitats i competències dels grups objectiu en l’àrea dels ODS.

√  Compartir informació, recursos i millors pràctiques per aconseguir una contribució social i institucional d’èxit en relació als ODS.

Activitats principals:

  • Anàlisi de les polítiques i pràctiques actuals de la Unió Europea relacionades amb les microcredencials i proposta d’un nou marc de competències per a les microcredencials/insígnies digitals en l’àmbit dels ODS i la intel·ligència emocional (EQ).
  • Desenvolupament del SDGs University Knowledge Hub (Hub de Coneixement Universitari dels ODS): un espai d’aprenentatge en línia amb itineraris formatius i recursos per aprendre sobre diferents aspectes dels ODS i de l’EQ a l’educació superior, i obtenir una microcredencial.
  • Creació d’un joc de taula com a recurs per al reforçament i desenvolupament de la intel·ligència emocional (EQ) en relació amb els ODS.
  • Formacions i webinars: taller “Treballant amb les emocions” a Polònia i formació “Cooperació entre les institucions d’educació superior i les ONG per als ODS” a Espanya, perquè les entitats sòcies puguin implementar els coneixements adquirits i capacitar futurs agents de canvi a les seves institucions. Les persones formades, a més, implementaran el joc de taula i capacitaran els següents grups d’usuaris. A més, es duran a terme webinars de persones expertes dirigits a altres grups d’interès interns i externs.
  • Escola d’estiu “EQ = responsabilitat social” a Riga per a estudiants d’institucions d’educació superior, personal acadèmic i administratiu, i representants de les entitats sòcies. L’esdeveniment servirà per testejar el joc de taula, els itineraris formatius relacionats amb l’EQ i el mecanisme de microcredencials.
  • Desenvolupament d’una ruta pràctica per a les institucions d’educació superior sobre com implementar amb èxit nous components educatius relacionats amb els ODS.
  • Activitats de difusió, que inclouen el vídeo #edu4sdgs per a xarxes socials i una conferència de final de projecte a Polònia.

Impacte esperat:

El projecte tindrà un impacte significatiu en els grups objectiu i altres parts interessades:

El projecte motivarà els estudiants a emprendre accions en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els oferirà la possibilitat de desenvolupar la seva intel·ligència emocional, capacitant-los per construir un futur millor i enriquir les seves vides tant en l’àmbit professional com personal.

Augmentarà la seva experiència en el treball amb estudiants en relació als ODS, que farà millorar la qualitat i rellevància de l’educació, així com l’avanç en els ODS, que és un impacte a llarg termini del projecte.

Les activitats ajudaran les institucions d’educació superior a contribuir als ODS, millorant així el seu enfocament educatiu i augmentant l’eficiència dels processos de presa de decisions.

Segons la Future of Jobs Survey 2020 (Enquesta sobre el Futur de les Feines 2020), la intel·ligència emocional es troba entre les 15 habilitats principals per a 2025. Formant als i les estudiants en aquest camp, es proporciona al mercat laboral professionals amb habilitats adequades a les seves demandes.

En integrar la intel·ligència emocional i els ODS, el projecte contribuirà a formar una ciutadania activa que participarà en activitats en favor dels ODS i la comunitat local.

El projecte aborda la necessitat que les institucions d’educació superior incloguin les microcredencials en la seva proposta formativa. A més, en països on no existeix una política nacional sobre microcredencials, el projecte pot ser útil per al seu possible establiment en el futur.

La difusió dels resultats del projecte tant a nivell nacional com a institucions d’educació superior estrangeres reforçarà el seu paper en la promoció de societats basades en el coneixement.

El projecte aborda qüestions globals i despertarà interès fora de la Unió Europea, el que portarà a un intercanvi d’experiències entre les parts interessades.

Àmbit dactuació:

EDU4SDG

El projecte té com a objectiu accelerar la contribució de l’educació superior als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tot cultivant la responsabilitat social, desenvolupant la intel·ligència emocional (EQ) i formant agents del canvi

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal de denúncies · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació