El Grup ABD s’adhereix al Pacte Social pel VIH

L’objectiu és eliminar l’estigma i la discriminació associats al VIH i a la sida, garantint la igualtat de tracte i d’oportunitats, la no-discriminació i el ple exercici dels drets fonamentals

Aquesta adhesió dóna continuïtat a la feina que ja aborda el Grup ABD a través del Pacte Social català contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH

El Grup ABD ha fet un nou pas en la defensa dels drets de les persones amb el VIH amb l’adhesió al Pacte Social per la No Discriminació i la Igualtat de Tracte associada al VIH. Es tracta d’una iniciativa impulsada des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que es plasma en una declaració d´intencions consensuada i subscrita pels agents socials i institucionals clau en la resposta al VIH.

L’objectiu general d’aquest Pacte Social és eliminar l’estigma i la discriminació associats al VIH i a la sida, garantint la igualtat de tracte i oportunitats, la no-discriminació i el ple exercici dels drets fonamentals de les persones amb VIH. Per això, s’aborden tots els àmbits de la vida, tant públics com privats, a través de la promoció de polítiques, estratègies i línies d’actuació que es resumeixen en aquests objectius:

  • Afavorir la igualtat de tracte i oportunitats de les persones amb el VIH
  • Treballar a favor de l’acceptació social
  • Reduir l’impacte de l’estigma a les persones amb el VIH
  • Generar coneixement que orienti les polítiques i accions davant de la discriminació

Pacte social català contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH

Aquesta adhesió dóna continuïtat a la feina que ja està abordant el Grup ABD a través del Pacte Social català contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH que es va aprovar el desembre de 2022 i del qual també en formem part i ajudem a construir, mitjançant la participació al Comitè 1 de desembre, plataforma que aglutina totes les entitats que treballen en relació amb el VIH a Catalunya.

Aquest Pacte social vol ser l’instrument per fer front a la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH, garantint-ne els drets i la igualtat d’oportunitats, atès que encara es produeixen situacions de discriminació en l’àmbit sanitari, el mercat laboral i la contractació serveis financers, entre d’altres.

Amb l’objectiu de reduir l’estigma i la discriminació, el Pacte aborda els àmbits d’actuació següents:

  • La vigilància i eradicació de la discriminació en els àmbits laboral, sanitari i social
  • La prevenció de la discriminació
  • La visibilitat del fenomen i l’apoderament de les persones amb VIH

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació