El Grup ABD renova la seva adhesió a la Carta de la Diversitat

El Grup ABD ha renovat un any més el compromís amb la Carta de la Diversitat, una carta/codi de compromís amb els principis de la Comissió Europea sobre igualtat, inclusió i diversitat. ABD és signant de la carta des del març del 2010.

Aquesta renovació és testimoni del compromís de l’organització amb la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral.

Principis de la Carta de la Diversitat

Les empreses, institucions i entitats que signen voluntàriament la Carta de la Diversitat respecten la normativa vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, i assumeixen deu principis bàsics:

  • SENSIBILITZAR: Sensibilitzar sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, incloent-los com a valors de l’empresa o organització, i difonent-los entre el personal.
  • PLANTILLA DIVERSA: Avançar en la construcció d’una plantilla diversa, fomentant la integració de persones amb perfils diversos, independentment del gènere, orientació sexual, ètnia, nacionalitat, procedència, religió, creences, edat, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • INCLUSIÓ: Promoure la inclusió de tota la plantilla, afavorint la integració efectiva evitant qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, a la feina.
  • D&I COM A POLÍTICA TRANSVERSAL: Considerar la diversitat en totes les polítiques de direcció de les persones, gestionant-la de manera transversal, com a base de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
  • CONCILIACIÓ: Promoure la conciliació i coresponsabilitat a través d’un equilibri en els temps de treball, família i lleure, establint mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i el personal de tota la plantilla.
  • DIVERSITAT DE CLIENTS: Reconèixer la diversitat dels clients, que també és una font d’innovació i desenvolupament.
  • COMUNICACIÓ INTERNA: Estendre i comunicar el compromís a tot el personal, fent partícip a tota l’empresa o organització de la responsabilitat adquirida com a signant de la Carta de la Diversitat.
  • SUMAR A EMPRESES PROVEÏDORES: Estendre i comunicar el compromís a les empreses proveïdores, convidant-les a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen de manera voluntària a la Carta de la Diversitat.
  • COMUNICACIÓ EXTERNA: Traslladar i fer arribar aquest compromís a entitats terceres (administracions, organitzacions empresarials, sindicats i altres agents socials).
  • BUENAS PRÁCTICAS: Difundir las políticas de D&I y los resultados obtenidos, a través de la web, memoria anual, eventos, etc. 

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació