ABD-Energy Control presenta un estudi pioner a Espanya sobre la puresa i l’adulteració de l’MDMA (èxtasi), l’amfetamina i la cocaïna

“Les troballes del present informe mostren que el mercat espanyol de la MDMA, l’amfetamina i la cocaïna reflecteixen les dinàmiques globals observades a altres països europeus com, per exemple, l’augment en les dosis de MDMA als comprimits, l’estabilitat a la puresa del vidre o l’augment a la puresa de la cocaïna”.

Aquesta és una de les conclusions principals de l’estudi ‘Els mercats de la MDMA, amfetamina i cocaïna a Espanya vistos a través d’un servei d’anàlisi de substàncies’ que ha elaborat el programa Energy Control de la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament. L’informe, que ha finançat el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, s’ha presentat aquest matí a l’Espai Pozas de Madrid.

Amb aquesta investigació, des d’Energy Control s’ha buscat analitzar l’evolució de la puresa i l’adulteració als mercats de la MDMA, amfetamina i cocaïna a Espanya els últims anys. “Es tracta de, després del cànnabis, de les substàncies psicoactives il·legals més consumides per la població i de les que es mostren més mostres als nostres serveis d’anàlisi de substàncies”, ha destacat Claudio Vidal, director estatal d’Energy Control.

Es tracta del primer informe d’aquest tipus que es realitza a Espanya i presenta els resultats de les anàlisis realitzades a 11.907 mostres rebudes als seus serveis d’anàlisi (5592 de cocaïna, 3908 d’MDMA i 2407 d’speed o amfetamina). Això ha permès estudiar l’evolució de la puresa de cadascuna, quines han estat les formes d’adulteració més habituals (per addició o substitució) i els adulterants utilitzats.

A la presentació també hi ha participat el Delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Joan R. Villalbí, i el director de l’Àrea de Drogues de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, Josep Rovira.

Conclusions generals

Altres conclusions destacades de la investigació d’Energy Control són les següents:

  1. En un escenari marcat per l’elevada producció de MDMA, amfetamina i cocaïna observada els darrers anys, en termes generals sembla que l’adulteració ha disminuït. Tot i això, hi ha indicis que la situació està canviant, almenys per al cas de la MDMA.
  2. No s’han identificat adulteracions especialment tòxiques, en línia amb els estudis plantejats per altres autors (Coomber, 1997). Tot i les preocupacions sorgides a l’inici de la pandèmia que presagiaven un augment en l’adulteració als mercats, no s’hi han detectat importants alteracions, almenys fins al 2021.
  3. La cafeïna és el principal adulterant a les substàncies estimulants. La seva predominança es pot explicar per la seva alta disponibilitat a tots els països.
  4. Tot i que l’ús de noves substàncies psicoactives com a adulterants de la MDMA o l’amfetamina havia estat documentat en estudis previs (Vidal, Fornís i Ventura, 2014), en el període estudiat la seva presència ha estat anecdòtica. No obstant, on més va ser identificada aquesta pràctica va ser als comprimits de MDMA.

Els serveis d’anàlisi haurien de formar part dels sistemes de monitorització i d’informació nacionals sobre drogues

Com passa amb altres fonts d’informació sobre els mercats il·legals de drogues, els resultats obtinguts no necessàriament han de ser representatius de la situació global dels mercats esmentats a Espanya. Tot i això, “el gran nombre de mostres analitzades en els serveis d’anàlisi del programa Energy Control de l’Associació Benestar i Desenvolupament, i el fet que els seus resultats estiguin en línia amb el que han trobat altres serveis i estudis, ens porta a pensar que l’impacte d’aquesta limitació pot ser mínim”.

Els serveis d’anàlisi proporcionen una perspectiva única dels mercats de drogues en obtenir dades en contextos que són inaccessibles per a altres sistemes d’informació i, a més, permeten analitzar la discrepància entre allò que la persona creu que consumirà i allò que finalment està consumint . És per això que “considerem que els resultats obtinguts als serveis d’anàlisi haurien de formar part dels sistemes de monitorització i informació nacionals sobre drogues, tal com ja passa a nivell europeu amb les dades de la xarxa TEDI que es presenten als informes anuals de l’EMCDDA”.

Sobre Energy Control

Energy Control és un programa pioner d’intervenció des de la reducció de riscos a l’àmbit dels consums recreatius de drogues de l’Associació Benestar i Desenvolupament. Compta amb la col·laboració i el finançament del Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, de la Subdirecció General d’Addiccions de l’Institut d’Addiccions de Madrid Salut, de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i de la Conselleria de Salut i Consum de la Junta d’Andalusia.  

Consulta l’estudi

Si vols consultar l’estudi, ho pots fer AQUÍ.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal de denúncies · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació