La incompatibilitat dels horaris laborals i escolars, principal barrera per a l’accés al mercat de treball de les mares migrants

El projecte europeu Mums@Work, en el que participa ABD, es posa en marxa per millorar l’ocupabilitat d’almenys 90 mares d’origens diversos

El projecte europeu Mums@Work s’ha posat en marxa aquest mes de maig amb l’objectiu de promoure la integració econòmica i social entre grups de mares migrants (de 25 a 45 anys), millorant la seva ocupabilitat actual i futura. Fins a finals de gener del 2023, el projecte donarà suport a almenys 90 mares d’origens diversos per a que tinguin un paper actiu a la societat, facilitant així la seva integració a la comunitat, reduint la seva exclusió social, prevenint el risc de pobresa actual i garantint millors condicions de jubilació per al futur.

Mums@Work, està finançat per European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund i coordinat per Pro Arbeit, i compta amb les entitats sòcies  Associació Benestar i Desenvolupament ABD, SYNTHESIS Center for Research and Education, Vital Aid Foundation, Cidis Onlus, Solution: Solidarité & Inclusion, Réseau Européen des Femmes Migrantes.

Investigació sobre la situació de les mares migrants a Espanya

Una de les primeres activitats que s’ha realitzat del projecte és una investigació sobre la situació d’aquest col·lectiu al territori espanyol. L’estudi compta amb dues parts: una investigació teòrica basada en la recerca de dades, i una de més pràctica, en la que s’han dut a terme entrevistes a mares migrants del projectes Mamalyona i Food Relations.

Estudi teòric: El 86% dels contractes temporals signats per dones corresponen a dones estrangeres

Gairebé la meitat de persones migrants residents a Espanya són dones (49,89%, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE)). Aquest percentatge ha augmentat considerablement al llarg dels últims anys, cosa que ha suposat el sorgiment de noves realitats socials a les quals cal fer front. S’estima que un volum alt d’aquestes dones tenen fills o filles a càrrec (actualment hi ha 1.905.086 dones estrangeres en edat fèrtil, de 15 a 54 anys, a Espanya, segons l’INE), i part d’aquestes són monomarentals; amb la qual cosa el seu ingrés al mercat laboral normalitzat resulta extremadament complicat.

Algunes dades que mostren aquestes dificultats són la temporalitat de les contractacions i el tipus de contractes. El 86% del total de contractes temporals signats per dones correspon a dones estrangeres; per tant, el seu percentatge d’estabilitat és tan sols del 15%. Igualment, un 15,42% de les dones estrangeres tenen contractes a temps parcial, per davant d’un 11,66% d’homes estrangers, segones dades de l’Observatorio de las Ocupaciones del 2019. A més, cal destacar la rellevància del treball submergit i informal al que moltes dones migrants es veuen abocades degut a la dificultat per accedir a la regularització de la seva situació administrativa; provocant situacions de vulneracions de drets fonamentals: jornades interminables, horaris difícils de combinar amb la vida personal i familiar o impossibilitat per a denunciar situacions violentes o discriminatòries.

Estudi pràctic: Més serveis de cures públics i gratuïts i més flexibilitat horaria per compatibilitzar els horaris laborals i escolars

En la part pràctica de la investigació es van entrevistar 10 mares migrants dels programes Mamalyona i Food Relations. Aquestes apunten a la incompatibilitat dels horaris laborals amb els horaris escolars com una de les principals barreres en l’accés al mercat de treball. Això s’agreuja per la manca de disponibilitat de serveis de cura gratuïts, especialment aquells destinats a petita infància, i l’elevat cost que tenen els serveis privats. Davant d’aquesta realitat, la gran majoria opta per jornades partides o de poques hores i en moltes ocasions prioritzen la cura dels fills i filles enfront la manca d’altres estratègies de conciliació com la disponibilitat de suport familiar.

Altres barreres destacades són la dificultat per homologar titulacions obtingudes als seus països d’origen, la precarietat en les ofertes de treball disponible, i la necessitat d’adaptar-se a una cultura laboral desconeguda. S’assenyala també, amb freqüència, l’existència d’actituds i pràctiques discriminatòries per part d’empresaris: rebutjades per ofertes laborals quan expliquen que són mares, o fins i tot acomiadades per anunciar que estaven embarassades.

Aquestes situacions duen a les dones estrangeres a la inseguretat laboral i, en conseqüència, sovint les aboquen a situacions greus d’exclusió social i pobresa.

Per superar aquestes barreres, les dones assenyalen algunes solucions: l’augment de l’oferta de serveis de cura públics i gratuïts, i d’activitats extraescolars; i un canvi en la mentalitat empresarial que es traslladi en major flexibilitat horària per atendre les urgències i necessitats de cures de fills i filles des d’una posició no-discriminatòria i de comprensió amb la criança. 

Pròximes activitats

El projecte Mums@Work es va presentar el mes de febrer amb les trobades online de les organitzacions sòcies. A partir d’ara, continuarà amb la selecció de les dones que participaran en les activitats de millora de l’ocupabilitat per començar amb les sessions d’assessorament i acompanyament al setembre.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació