Mums@Work. Promoció de la inclusió social i l’ocupabilitat de mares migrants

Mums@Work és un projecte europeu que té com a objectiu principal promoure la integració econòmica i social entre grups de mares migrants (de 25 a 45 anys), millorant la seva ocupabilitat actual i futura. El projecte donarà suport a almenys 90 mares migrants per a que tinguin un paper actiu a la societat, augmentant així la seva integració a la comunitat, reduint la seva exclusió social, prevenint el risc de pobresa actual i garantint millors condicions de jubilació per al futur.

Mums@Work, finançat per l’ European Union Asylum, Migration and Integration Fund i coordinat per Pro Arbeit, es durà a terme de Febrer de 2021 a Febrer de 2023 i compta amb les entitats sòcies  Associació Benestar i Desenvolupament ABD, SYNTHESIS Center for Research and Education, Vital Aid Foundation, Cidis Onlus, Solution: Solidarité & Inclusion, Réseau Européen des Femmes Migrantes.

Dones migrants, triple desavantatge

Segons dades de l’Eurostat i de l’OCDE, aproximadament el 45% de les persones migrants i refugiades són dones. A més, les persones migrades sovint es troben en desavantatge tant en termes d’integració social com econòmica en relació als ciutadans de la UE. En aquest context, les dones refugiades s’enfronten a un “triple desavantatge”: un pitjor estat de salut, una educació inferior (o dificultat per convalidar els estudis) i menys sortides laborals en comparació amb els homes migrants. Igualment, han de superar reptes addicionals a l’hora de poder assistir a activitats d’integració quan tenen fills i reben menys suport per integrar-se, fet que les porta a ocupar-se en feines poc qualificades.

Tenint en compte aquesta situació, Mums@Work oferirà sessions d’assessorament individual i grupal (sempre proporcionant servei d’atenció als infants) destinades a facilitar la integració social de les dones participants i a obrir vies d’orientació al mercat laboral. El projecte també oferirà oportunitats d’experiència laboral en empreses socials que les acostaran al mercat laboral i a la integració econòmica.

Activitats prèvies:

 • Avaluació de l’estat de la integració al mercat laboral de les mares migrants per establir una visió general de la seva situació actual als països socis i detectar-ne les necessitats socials i laborals.
 • Selecció dels grups objectius per involucrar a 90 mares en risc d’exclusió social que participaran al llarg de totes les fases del projecte; als socis estratègics que donaran suport i realitzaran les activitats de coaching i assessorament, així com a les empreses implicades.
 • Perfil i avaluació de cada participant, per identificar les habilitats individuals i els obstacles de les mares migrants en un perfil de competències individual. Aquest perfil serà la base per dissenyar els itineraris d’inserció a mida per a cada participant.
 • Anàlisi de les necessitats i requisits de contractació de l’empresari/a amb l’objectiu d’identificar els passos a seguir per garantir una ocupació a llarg termini per a les mares migrants.
 • Campanya de divulgació i sensibilització a nivell local, nacional i internacional. Abans, durant i després del projecte.

Activitats pràctiques per a les participants:

 • Sessions d’assessorament individual i grupal. Les participants s’implicaran en diversos tallers on treballaran temes com la feina, la salut, els rols de gènere o la participació social i política. També assistiran a activitats grupals com ara visites a punts d’interès local o esdeveniments culturals amb l’objectiu de crear un teixit social i noves relacions. A més, cada dona rebrà consells i recomanacions personalitzades sobre la disponibilitat dels serveis locals de suport social existents. Es garantirà servei d’atenció als infants durant totes les activitats per facilitar la seva participació.
 • Activitats d’orientació laboral per a definir un objectiu d’inserció i practicar habilitats de l’àmbit de la feina com ara entrevistes, redacció de currículums i networking.
 • Celebració d’un “Job shadowing month” (mes d’observació d’activitats laborals), anomenat “Mothers’ Month”, durant el qual es convidarà de 5 a 15 empresaris/es de cada país a acollir les participants, que passaran entre 2 i 8 hores en una empresa.
 • Celebració del Dia Internacional de les Mares a La Haia, on les mares migrants tindran l’oportunitat de fer contactes i desenvolupar capacitats sociolaborals. També es posaran en comú bones pràctiques entre els socis del projecte.
 • Experiència laboral. Amb la col·laboració de les empreses implicades, cada participant obtindrà experiència laboral i qualificació a través de la formació laboral, que tindrà lloc durant un període de 6 mesos, i s’organitzarà en funció dels interessos i possibilitats de cada dona.
 • Full de ruta individual. Cadascuna de les 90 dones que participen al projecte disposaran d’un full de ruta individual que abarcarà els sis mesos posteriors a la finalització del projecte. Aquest establirà els següents passos cap a la seva integració en el mercat laboral.
European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund 957902 – MUMS at WORK – AMIF-2019-AG-CALL

Mums@Work

Projecte europeu que busca promoure la integració econòmica i social entre mares migrants de 25 a 45 anys, millorant la seva ocupabilitat actual i futura.

ABD - Associació Benestar i Desenvolupament

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació