Es presenta el Comité d’Ètica d’ABD

El Comitè d’Ètica d’Intervenció Social és un espai de reflexió de caràcter consultiu i interdisciplinari

La presidenta del Comitè d’Ètica d’Intervenció Social (CEISA), directora de la Unitat Operativa Sociosanitària i també adjunta a la Gerència de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Pilar Rodríguez, ha encapçalat aquest dijous la presentació del Comitè d’Ètica de l’entitat, on han participat aproximadament 40 persones. En aquesta trobada telemàtica, Rodríguez ha posat en context a les persones participants en els diferents conceptes d’ètica, així com el seu paper en el tercer sector social i en les legislacions que han de defensar-la.

Estamos en una sociedad donde los profesionales hemos decidido sobre las personas sin contar con ellas. Esto necesita un cambio cultural y si no hay un resurgir de valores es muy difícil que ocurra”, ha declarado. Se debe seguir apostando por la autonomía de las personas usuarias así como “su trato justo”, ya que en la pandemia ha habido situaciones claramente injustas, como no permitir la entrada de personas mayores en los hospitales y en las UCIS por su edad, ha añadido.

El CEISA és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis i programes de l’entitat -siguin professionals, familiars o persones usuàries-. És una comissió independent formada per professionals de diferents àrees amb la finalitat d’assessorar en possibles conflictes ètics i morals originats en la pràctica professional. Els seus objectius són promoure debats en qüestions d’ètica assistencial, facilitar solucions enfront d’un conflicte, i elaborar protocols d’intervenció on l’ètica sigui un aspecte important en la pràctica professional.

El comitè no intervé en actuacions judicials o recursos administratius, no assessora en els casos relacionats amb queixes o reclamacions, no emet judicis sobre possibles responsabilitats dels i les professionals, no adopta decisions ni emet informes i/o documents de caràcter executiu, no substitueix la responsabilitat de qui realitza la consulta ni proposa la imposició de sancions.

Sobre el comitè d’Ètica d’Intervenció Social

El comitè de ABD va ser fundat el 2010 i està registrat en la Generalitat de Catalunya com a Espai de Reflexió Ètica, mentre que el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya es va establir el 2014. Una vegada instaurat el nostre sistema de gestió de qualitat propi, que l’iniciem el 2001, vam veure la necessitat d’incorporar un altre instrument que ens permetés promoure la sensibilització sobre els valors ètics, fomentar les bones pràctiques i utilitzar metodologia per a la presa de decisions davant de conflictes i/o dilemes ètics.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació