Pilar Rodríguez: Afeccions de Salut Mental en les persones grans (Part 2)

Segon capítol de l’article “Abordant els Desafiaments de la Salut Mental a les Persones Grans” de Pilar Rodríguez Benito, Adjunta a la gerència i directora Unitat Operativa Sociosanitària del Grup ABD Associació Benestar i Desenvolupament.
Cap 2. Afeccions de Salut Mental en les persones grans: Un Panorama Complex

A mesura que la població mundial envelleix, l’atenció a les afeccions de salut mental a les persones grans es torna cada cop més crucial. Aquest panorama complex abasta una varietat de trastorns que poden afectar significativament la qualitat de vida. Les afeccions de salut mental més freqüents en persones grans són: demència, depressió i ansietat, així com altres trastorns.

Este gráfico muestra el porcentaje de personas mayores afectadas por cada tipo de afección de salud mental, a través de la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Demència

La demència, un terme general pel deteriorament cognitiu progressiu, és una de les preocupacions més freqüents. L’Alzheimer, la demència vascular i la demència amb cossos de Lewy són algunes de les formes més comunes. Aquestes malalties impacten en la memòria, el pensament, la conducta i la capacitat per dur a terme activitats quotidianes.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix la demència com a prioritat de salut pública. A Catalunya, segons el registre de morbiditat i la utilització de recursos sanitaris (MUSSCAT), l’1,3% de la població té algun tipus de demència.

A continuació, es descriuen algunes de les formes més comunes de demència, les seves característiques i com afecten els qui les pateixen.

  • Malaltia d’Alzheimer: És la forma més freqüent de demència, es caracteritza per la pèrdua de la capacitat per dur a terme activitats quotidianes.
  • Demència vascular: Sorgeix arran del dany als vasos sanguinis que irriguen el cervell, cosa que resulta en dificultats per resoldre problemes, lentitud de pensament i manca de concentració.
  • Demència amb cossos de Lewy: Es tracta d’una malaltia neurodegenerativa que es manifesta amb deteriorament mental, símptomes parkinsonians, al·lucinacions visuals i canvis a l’estat d’ànim.
  • Demència frontotemporal: Es caracteritza per la degeneració de les cèl·lules nervioses als lòbuls frontal i temporal del cervell, àrees associades amb la personalitat, el comportament i el llenguatge. Els símptomes més comuns afecten el comportament, la personalitat, el pensament, el judici, el llenguatge i el moviment.
  • Demència mixta: Algunes persones presenten una combinació de malalties com Alzheimer, demència vascular i demència amb cossos de Lewy, cosa que requereix estudis addicionals per comprendre com això afecta els símptomes i tractaments.

Este gráfico muestra la distribución porcentual de los diferentes tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común, seguida por la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y la demencia mixta.

Depressió

Més de 700.000 persones estan diagnosticades amb depressió a Catalunya, i un 70% són dones amb una edat mitjana de 56 anys. La depressió pot manifestar-se de diverses maneres en la gent gran, sovint confonent-se amb fatiga relacionada amb l’envelliment o amb la pèrdua d’il·lusions a causa de problemes de salut física. Tot i això, el risc de depressió en la gent gran és significatiu, siguin símptomes clàssics o encoberts. Moltes persones grans s’abandonen i es deixen morir conscientment, mentre que altres recorren al suïcidi.

Els suïcidis en majors de 65 anys van representar el 30,85% del total, fet que suposa 1235 persones. El 75% van ser homes (921) i el 25% dones (314). En l’àmbit mundial, la població d’edat avançada presenta les taxes més altes de suïcidi, amb al voltant d’una quarta part de les morts per suïcidi (27,2%), en persones de 60 anys o més.

Ansietat

Una altra condició mental comuna en les persones grans és l’ansietat, que es pot manifestar com a preocupació excessiva, por irracional, símptomes físics com arrítmies o suor excessiva, i problemes per agafar el son. La teràpia cognitivoconductual i les tècniques de relaxació solen ser efectives per tractar l’ansietat en persones grans. A més a més, promoure un estil de vida saludable que inclogui exercici regular i una dieta equilibrada pot ajudar a reduir l’ansietat.

Sobremedicació en persones grans

La realitat és que moltes persones grans no estan diagnosticades i no reben el tractament i l’atenció adequada, que es converteixen en molts casos de sobremedicació. Moltes vegades, aquestes persones reben medicaments de forma excessiva o innecessària, i amb gran manca de coneixement de la seva pauta de medicació i estat òptim dels medicaments, cosa que provoca efectes negatius en la seva salut física i mental.

La manca de monitoratge adequada i la prescripció indiscriminada de medicaments poden conduir a complicacions greus com la dependència i també un deteriorament general de la qualitat de vida. Això pot ser especialment greu en el cas de sobremedicació als ansiolítics, antidepressius i opioides… Que poden generar hàbits de consum i tolerància, augmentant el risc d’addicció i efectes secundaris no desitjats.

Les drogues i les addiccions a la gent gran

El consum de drogues en persones grans és un fenomen complex i divers que abasta una àmplia gamma de comportaments i experiències. Alguns individus mantenen un consum sense problemes al llarg de la vida, mentre que altres poden desenvolupar problemes d’addicció des d’una edat primerenca o començar a experimentar amb substàncies en etapes més avançades de la vida.

Aquest panorama revela la diversitat de trajectòries que poden sorgir en relació amb el consum de drogues a la població gran. Tot i això, és preocupant que aquest problema sovint passi desapercebut i no rebi el tractament adequat. En resum, hi ha un problema d’invisibilitat i de manca de tractament.

La manca d’atenció a aquest tema pot tenir greus conseqüències per a la salut i el benestar de les persones grans que enfronten problemes d’addicció. És fonamental abordar aquesta problemàtica des d’una perspectiva integral que inclogui la primerenca detecció, l’accés a tractaments especialitzats i el suport continu per a aquells que lluiten contra l’addicció en aquesta etapa de les seves vides.

En particular, és crucial reconèixer que el consum problemàtic d’alcohol, medicaments, nicotina i jocs d’atzar entre persones grans presenta desafiaments únics que requereixen una atenció específica i estratègies d’intervenció adaptades a les necessitats d’aquesta població. És essencial implementar mesures de detecció primerenca i proporcionar educació i suport continu per promoure la salut i el benestar de les persones grans en relació amb el consum de drogues.

El gràfic presentat és un diagrama de barres que mostra la prevalença del consum de diferents tipus de substàncies a la gent gran a Espanya, segons dades de l’Enquesta sobre Alcohol, Tabac i Drogues a Espanya (EDADES) 2021.

Un enfocament integral

Abordar el problema de la salut mental en les persones grans requereix un enfocament integral que inclogui la prevenció, la detecció precoç, el tractament adequat, el suport social i la investigació. És un dret fonamental assegurar la salut mental i el benestar general de la gent gran. En el següent capítol, aprofundirem sobre els determinants que afecten la salut mental de les persones grans.


Article de Pilar Rodríguez Benito, Adjunta a la gerència i directora Unitat Operativa Sociosanitària del Grup ABD Associació Benestar i Desenvolupament.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació