El Servei de Traducció i Mediació Intercultural (STMI) és servei municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

És un servei de suport als professionals municipals de l’Ajuntament de Barcelona, la finalitat del qual és ser un instrument de pont entre les persones migrades i/o amb diferents orígens culturals i la societat d’acollida, afavorint el diàleg, les relacions constructives i la convivència ciutadana.

Són els/les professionals municipals els qui, quan necessiten suport en una intervenció amb població que no domina ni el castellà ni el català o hi ha dificultats d’entesa a causa d’altres factors que no són la llengua, sol·licita la intervenció de l’STMI i des del programa s’assigna a un traductor/a o mediador/a que anirà al centre o servei el dia acordat.

Objectius principals

  • Donar suport als professionals dels serveis municipals en l’atenció a la població migrant i/o amb diferents idiomes des d’una òptica intercultural.
  • Garantir l’accés als serveis municipals i als drets de totes les persones en condicions d’igualtat amb la resta de la ciutadania

Serveis del programa

  • Traducció presencial o documental: Quan es necessita la presència d’un intèrpret per fer possible la comunicació amb una persona o grup de persones que no parla castellà ni català. També es poden fer traduccions documentals relacionades amb la intervenció del cas de la persona o del grup.
  • Mediació Intercultural Interpersonal: Per a situacions específiques amb persones o grups on es requereix el suport d’un mediador/a intercultural, ja que la dificultat d’enteniment i/o comunicació és deguda a aspectes culturals que van més enllà de la llengua (com els relacionats amb els valors, creences, diferents percepcions, interessos o necessitats… ).
  • Mediació Intercultural Col·lectiva:
    Hi ha tres modalitats:
  1. Suport a sessions grupals.
  2. Assessorament a equips de professionals.
  3. Mediació comunitària.

Servei de Traducció i Mediació Intercultural

És un servei de suport als professionals municipals de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d’actuar de pont entre les persones migrades i/o amb diferents orígens culturals i la societat d’acollida, afavorint el diàleg, les relacions constructives i la convivència ciutadana.

Ajuntament de Barcelona

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació