SEPASM, un servei especialitzat per a la promoció i atenció a la salut mental

En el servei trobaràs un equip multidisciplinari que treballarà de forma conjunta i segons la necessitat de les persones ateses.

Aquest servei es presta de forma presencial a Madrid i a Barcelona i també en format online a través de sessions per videotrucada i / o atenció telefònica.

Contacte: [email protected] / Telèfon 677.541.518

El servei té com a objectiu la promoció de la salut mental des d’un enfocament preventiu, comunitari i multidisciplinari que faciliti canvis en aquelles persones que presenten dificultats en el seu funcionament biopsicosocial. S’atendrà i acompanyarà aquestes persones durant tot el seu procés terapèutic, amb la finalitat de millorar les seves problemàtiques i fer possible una millor qualitat de vida.

En el servei trobaràs un equip de professionals que facilitaran un espai terapèutic individual, intrafamiliar i / o grupal, en què abordar les situacions de risc o conflicte que puguin generar un deteriorament del benestar físic i emocional de les persones.

Rebre atenció professional especialitzada en els moments inicials del malestar, és crucial i prevé dificultats majors en el futur, fent que tant l’evolució com la probabilitat d’èxit i de solucionar els problemes sigui més gran.

La realització d’un treball terapèutic ens permet conèixer millor les nostres potencialitats i crear eines necessàries per resoldre diferents problemes amb un / a mateix / a i amb els / les altres. Aquest tipus de dificultats, que atenem en el nostre servei, es reflecteixen en una àmplia varietat de malestars relacionats amb:

Infància:

 • Problemes de conducta
 • TDAH
 • Problemes en el control d’esfínters
 • fracàs escolar
 • Problemes de la son

Adolescència:

 • Control d’impuls
 • consums problemàtics
 • Problemes d’alimentació o hàbits d’alimentació no saludables
 • fracàs escolar
 • bullying
 • Abús de tecnologies (mòbil, xarxes socials, videojocs)

Parella:

 • Dificultats en la relació de la parella
 • Acompanyament i abordatge terapèutic després d’una separació, un divorci

Família:

 • Dificultats en la relació familiar de pares i fills / es
 • Conflictes amb altres / es familiars

Individuals:

 • Dificultats en la gestió emocional: ansietat, estrès, depressió, etc.
 • Situacions difícils en la vida: conflictes amb altres persones, malalties cròniques o desconegudes, elaborar / processar duels per la pèrdua d’éssers estimats, etc.
 • Problemes amb l’alimentació o hàbits d’alimentació no saludables.
 • Dificultats en les relacions socials: dependència emocional, solitud, conflictes, complexos, enveges, manca de confiança en els / les altres, rebuig, etc.
 • Dificultat per tenir relacions afectives: iniciar i mantenir una relació de compromís amb una persona, inestabilitat en les relacions de parella, etc.
 • Dificultat en les relacions sexuals: alteracions en la vivència plaent de la relació sexual.
 • Dificultats en les sensacions i relació amb un / a mateix / a: baixa autoestima i valoració personal, pors, inseguretats, desconfiança, control d’impulsos, etc.
 • Consums problemàtics de drogues: alcohol, tabac, abús de tranquil·litzants / fàrmacs per dormir i altres drogues il·legals (cànnabis, cocaïna, amfetamines o altres substàncies psicoactives), etc.
 • Dificultats en el rendiment o funcionament cognitiu: problemes d’atenció, de memòria, etc.

L’objectiu d’aquest servei és donar atenció a totes aquelles persones consumidores (adultes, joves i adolescents) que necessiten una orientació i / o tractament en relació als seus consums de drogues, a les seves pràctiques de risc en context chemsex i a l’ús abusiu de noves tecnologies. També a aquelles que necessiten d’un suport, tot i no ser consumidores, per tenir persones properes en una relació difícil amb els consums o usos abusius.

És transversal a l’entitat i en el treball en aquest servei, la inclusió de la perspectiva de gènere.

Els principis que guien la nostra atenció són els considerats per la nostra entitat (ABD) i pel projecte Energy Control (EC), com aquells imprescindibles per a un treball i tracte respectuós per / amb les persones consumidores o no consumidores de drogues i usuàries de tecnologies: absència de judicis morals i respecte a la persona com a protagonista de les seves decisions.

Aquest servei es presta de forma presencial a la seu de Madrid i també en format online a través de sessions per videotrucada.

Orientació

Orientació o assessorament personalitzat davant:

 • Qualsevol dubte o necessitat d’informació o valoració professional, referent a consums de drogues i / o, tot el relacionat amb substàncies.
 • L’aparició de problemes de salut física o mental relacionats amb el consum de substàncies (que apareixen durant o després dels consums):

Sensació de “-te ratllant massa” cada vegada que consumeixes.

“Baixons” molt intensos després del consum.

“Males experiències” en les últimes vegades que has consumit.

Sensació de “inquietud, inseguretat, desconfiança” cap a la resta de persones quan consumeixes.

“Símptomes molestos (ansietat, depressió o altres esmentats anteriorment) que persisteixen dies o setmanes després “tot i no estar consumint en aquests dies.

 • La pèrdua de control del consum d’una substància:

Sensació de consumir sempre que es surt, sense poder gaudir d’altres formes, o sense poder deixar l’hàbit de banda durant una temporada.

Consums que es produeixen cada vegada de manera més repetitiva i ocupen en major mesura àrees de la teva vida.

 • Informació, assessorament o valoració personalitzada en relació a l’chemsex:

Necessitat d’informació i orientació per a una gestió dels consums i el sexe amb menys riscos.

Valoració de la situació personal, conèixer si s’està tenint o no un problema.

 • Informació, assessorament o valoració personalitzada en relació a l’ús abusiu de tecnologies:

Conèixer usos adequats i de menor risc amb les tecnologies.

Valorar de manera personalitzada si s’està tenint / no una relació problemàtica amb l’ús de les mateixes.

Tractament

Atenció a totes aquelles persones que en un moment determinat del seu consum / ús s’adonen tenir dificultats per a la gestió de la mateixa, comencen a experimentar símptomes molestos i presenten una repercussió negativa en altres àrees de la seva vida (afectiva- emocional, relacions interpersonals , problemes laborals / acadèmics, de parella, familiars).

En aquests casos, és important acudir a valorar la situació real com més aviat, per prendre mesures i començar un treball terapèutic, que abordi de manera integral (tenint en compte la persona en totes les seves facetes i àrees) aquells aspectes que estan motivant i influenciant la conducta de consum / ús problemàtic i el seu manteniment.

En aquest treball terapèutic trobaràs:

 • Una atenció integral en addiccions a substàncies:

Amb un equip multidisciplinari que atendrà segons les necessitats de la persona i que coordinarà si fos necessari, amb els / les professionals que estiguin vinculats / des a la feina amb la mateixa.

Considerant el consum de substàncies problemàtic com el símptoma visible, sota el subjacents altres símptomes o malestars no tan visibles, que són igual o més importants, i que influeixen i determinen la relació difícil que estableix la persona amb la substància. Es treballaran per tant tots ells, a l’estar influint en el funcionament integral de la persona en les seves diferents àrees.

Proporcionant informació i assessorament per a un ús no problemàtic de drogues, des d’una perspectiva de reducció de riscos.

Respectant les decisions de la persona i adaptant-nos al seu ritme i a les seves expectatives.

Considerant com a objectius del tractament aquells plantejats per la persona, siguin o no l’abstinència a substàncies.

Podent sol·licitar informes de tractament.

 • Una atenció integral a problemàtiques dins del context “Chemsex”:

Per a aquelles persones que estan tenint dificultats en la gestió conjunta de l’ús de drogues i la realització de pràctiques sexuals de risc, unit a l’ús d’apps de geolocalització.

Realitzant una atenció integral amb les mateixes característiques exposades anteriorment en el treball en addiccions a substàncies.

 • Una atenció integral en relació a l’ús abusiu de noves tecnologies:

Per a aquelles persones que fan servir tecnologies i que estan tenint dificultats per les mateixes en altres àrees de la seva vida.

Realitzant una atenció integral amb les mateixes característiques exposades anteriorment en el treball en addiccions a substàncies.

SEPASM

Servei d’atenció i orientació mèdica i psicològica per a la salut mental a Madrid.

Causes

ODS

ABD - Associació Benestar i Desenvolupament

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació