SAE: Servei d'Atenció i Acompanyament Terapèutic Especialitzat. Salut Mental Holística i Drogues

El SAE és un Servei d’Atenció i Acompanyament Terapèutic Especialitzat per a persones que estan travessant un moment en les seues vides de malestar personal o relacional, en la infància, en l’adolescència, en la parella, en la família o a nivell individual. Atén per a millorar la qualitat de vida de les persones i vetlar per la seua salut física i mental.

El servei té com a objectiu la promoció de la salut mental des d’un enfocament preventiu, comunitari i multidisciplinari que faciliti canvis en aquelles persones que presenten dificultats en el seu funcionament biopsicosocial. S’atendrà i acompanyarà a aquestes persones durant tot el seu procés terapèutic, amb la finalitat de millorar les seves problemàtiques i fer possible una millor qualitat de vida.

En el servei trobaràs un equip de professionals que facilitaran un espai terapèutic individual, intrafamiliar i/o grupal, en el qual abordar les situacions de risc o conflicte que puguin generar una deterioració del benestar físic i emocional de les persones.

Rebre atenció professional especialitzada en els moments inicials del malestar, és crucial i evita dificultats més grans de cara al futur, fent que tant l’evolució com la probabilitat d’èxit i de solucionar els problemes sigui major.

La realització d’un treball terapèutic ens permet conèixer millor les nostres potencialitats i crear eines necessàries per resoldre diferents problemes amb un/a mateix/a i amb els/les altres. Aquest tipus de dificultats, que atenem en el nostre servei, es reflecteixen en una àmplia varietat de malestars relacionats amb:

Infància:

 • Problemes de conducta
 • TDAH
 • Problemes en el control d’esfínters
 • Fracàs escolar
 • Problemes del son

Adolescència:

 • Control de l’impuls
 • Consums problemàtics
 • Problemes d’alimentació o hàbits d’alimentació no saludables
 • Fracàs escolar
 • Bullying
 • Abús de tecnologies (mòbil, xarxes socials, videojocs)

Parella:

 • Dificultats en la relació de parella
 • Acompanyament i abordatge terapèutic després d’una separació, un divorci

Família:

 • Dificultats en la relació familiar de pares i fills/es
 • Conflictes amb altres familiars

Individuals:

 • Dificultats en la gestió emocional: ansietat, estrès, depressió, etc.
 • Situacions difícils en la vida: conflictes amb altres persones, malalties cròniques o desconegudes, elaborar/processar dols per la pèrdua d’éssers estimats, etc.
 • Problemes amb l’alimentació o hàbits d’alimentació no saludables.
 • Dificultats en les relacions socials: dependència emocional, solitud, conflictes, complexos, enveges, falta de confiança en els/les altres, rebuig, etc.
 • Dificultat per tenir relacions afectives: iniciar i mantenir una relació de compromís amb una persona, inestabilitat en les relacions de parella, etc.
 • Dificultat en les relacions sexuals: alteracions en la vivència plaent de la relació sexual.
 • Dificultats en les sensacions i relació amb un/a mateix/a: baixa autoestima i valoració personal, pors, inseguretats, desconfiança, control d’impulsos, etc.
 • Consums problemàtics de drogues: alcohol, tabac, abús de tranquil·litzants/fàrmacs per a dormir i altres drogues il·legals (cànnabis, cocaïna, amfetamines o altres substàncies psicoactives), etc.
 • Dificultats en el rendiment o funcionament cognitiu: problemes d’atenció, de memòria, etc.

L’objectiu d’aquest servei és donar atenció a totes aquelles persones consumidores (adultes, joves i adolescents) que necessitin una orientació i/o tractament amb relació als seus consums de drogues, a les seves pràctiques de risc en context chemsex i a l’ús abusiu de noves tecnologies. També a aquelles que requereixen un suport, encara no sent consumidores, per tenir persones pròximes en una relació difícil amb els consums o usos abusius.

Orientació o assessorament personalitzat davant:

 • Qualsevol dubte o necessitat d’informació o valoració professional, referent a consums de drogues i / o, tot el relacionat amb substàncies.
 • L’aparició de problemes de salut física o mental relacionats amb el consum de substàncies (que apareixen durant o després dels consums):
  • Sensació d'”estar-te agobiant massa” cada vegada que consumeixes.
  • “Baixons” molt intensos després del consum.
  • “Males experiències” en les últimes vegades que has consumit.
  • Sensació de “inquietud, inseguretat, desconfiança” cap a la resta de persones quan consumeixes.
  • Símptomes molestos (ansietat, depressió o altres esmentats anteriorment) que persisteixen dies o setmanes després, tot i no estar consumint en aquests dies.
 • La pèrdua de control de l’consum d’una substància:
  • Sensació de consumir sempre que es surt, sense poder gaudir d’altres formes, o sense poder deixar l’hàbit de banda durant una temporada.
  • Consums que es produeixen cada vegada de manera més repetitiva i ocupen en major mesura àrees de la teva vida.
 • Informació, assessorament o valoració personalitzada en relació amb el chemsex:
  • Necessitat d’informació i orientació per a una gestió dels consums i el sexe amb menys riscos.
  • Valoració de la situació personal, conèixer si s’està tenint o no un problema.
 • Informació, assessorament o valoració personalitzada en relació amb l’ús abusiu de tecnologies:
  • Conèixer usos adequats i de menor risc amb les tecnologies.
  • Valorar de manera personalitzada si s’està tenint / no una relació problemàtica amb l’ús de les mateixes.

Atenció a totes aquelles persones que en un moment determinat del seu consum / ús s’adonen tenir dificultats per a la gestió de la mateixa, comencen a experimentar símptomes molestos i presenten una repercussió negativa en altres àrees de la seva vida (afectiva- emocional, relacions interpersonals , problemes laborals / acadèmics, de parella, familiars).

En aquests casos, és important acudir a valorar la situació real com més aviat, per prendre mesures i començar un treball terapèutic, que abordi de manera integral (tenint en compte la persona en totes les seves facetes i àrees) aquells aspectes que estan motivant i influenciant la conducta de consum / ús problemàtic i el seu manteniment.

En aquest treball terapèutic trobaràs:

 • Una atenció integral en addiccions a substàncies:
  • Amb un equip multidisciplinari que atendrà segons les necessitats de la persona i que coordinarà si fos necessari amb les persones professionals vinculades.
  • Considerant el consum de substàncies problemàtic com el símptoma visible, sota el subjacents altres símptomes o malestars no tan visibles, que són igual o més importants, i que influeixen i determinen la relació difícil que estableix la persona amb la substància. Es treballaran per tant tots ells, a l’estar influint en el funcionament integral de la persona en les seves diferents àrees.
  • Proporcionant informació i assessorament per a un ús no problemàtic de drogues, des d’una perspectiva de reducció de riscos.
  • Respectant les decisions de la persona i adaptant-nos al seu ritme i a les seves expectatives.
  • Considerant com a objectius del tractament aquells plantejats per la persona, siguin o no l’abstinència a substàncies.
  • Podent sol·licitar informes de tractament
 • Una atenció integral a problemàtiques dins el context chemsex:
  • Per a aquelles persones que estan tenint dificultats en la gestió conjunta de l’ús de drogues i la realització de pràctiques sexuals de risc, unit a l’ús d’apps de geolocalització.
  • Realitzant una atenció integral amb les mateixes característiques exposades anteriorment en el treball en addiccions a substàncies.
 • Una atenció integral en relació amb l’ús abusiu de noves tecnologies:
  • Per a aquelles persones que fan servir tecnologies i que estan tenint dificultats per les mateixes en altres àrees de la seva vida.
  • Realitzant una atenció integral amb les mateixes característiques exposades anteriorment en el treball en addiccions a substàncies.
 • Abordatge holístic i centrat en la persona.
 • Absència de judicis morals i respecte a la persona com a protagonista de les seues decisions.
 • Apoderament de les persones en els seus processos, per a una major eficiència i millors resultats.
 • Objectius del procés liderats per la pròpia persona atesa, protagonista i guia.
 • Respostes terapèutiques basades en principis de salut pública i drets humans.
 • Model d’intervenció no directiva. Acompanyament Terapèutic.
 • Es combat l’estigma i s’inclou la diversitat.
 • Perspectiva de gènere en les intervencions.
 • No s’utilitzen etiquetes diagnòstiques. Cronifiquen, estigmatitzen, impedeixen la millora i evolució.
 • Atenció adaptada a les necessitats de la persona, respecte als temps necessaris per al seu procés.
 • Vincle terapèutic compromés, implicat, professional i a la disposició de la persona atesa.
 • Models teòrics en l’atenció, basats en l’evidència científica.

L’equip terapèutic el conformen professionals altament qualificats/as de diferents disciplines a cura de la salut (física i mental) de les persones.
Compta a més amb un equip especialitzat en el treball amb persones usuàries de drogues (en contextos recreatius/no), aquelles que usen aquestes en contextos sexuals o *chemsex, així com amb les quals presenten dificultats en l’ús  compulsiu de tecnologies.

Primera cita: informació del servei i acollida/valoració/orientació: gratuïta.

Una vegada s’inicia el procés:

 • Psicologia: 50€ Individual / 70€ Parelles/Famílies.
 • Psiquiatria: 120€ (primera cita), 80€ (seguiments).

Aquest servei es presta de manera presencial a Madrid i a Barcelona i també en format en línia a nivell estatal a través de sessions per vídeotrucada i/o atenció telefònica.

Contacte:

Mail: [email protected]
Telèfon: 677 54 15 18

SAE

Servei d’Orientació i Atenció Especialitzada en Salut per a aspectes referits al consum de substàncies y per a persones usuàries de Noves Tecnologies

ABD - Associació Benestar i Desenvolupament

Estàs fent un donatiu al programa SAE pertanyent a ABD.

Vols fer una donació genèrica o a un altre programa? Fes clic aquí.

Saps que pots desgravar fins a un 80% de la teva donació?

Cada any, a l’inici de la campanya de la renda, et remetrem les dades relatives a la teva col·laboració de l’any anterior perquè puguis utilitzar-los a efectes fiscals.

  102050Una altra quantitat
  Estàs fent un donatiu al programa SAE pertanyent a ABD.

  Vols fer una donació genèrica o a un altre programa? Fes clic aquí.

  Saps que pots desgravar fins a un 80% de la teva donació?

  Cada any, a l’inici de la campanya de la renda, et remetrem les dades relatives a la teva col·laboració de l’any anterior perquè puguis utilitzar-los a efectes fiscals.

  Fes la teva donació des del teu telèfon mòbil i en tan sols 5 segons!

  • Des de la teva app bancària en què tinguis Bizum actiu, selecciona l’opció d’enviar diners.
  • Escull ABD introduint manualment l’identificador 33427.
  • Indica l’import de la donació que vols realitzar.
  • En menys de 5 segons s’enviaran els diners i hauràs contribuït a ajudar les persones que estan en situació de fragilitat social.

  Per tal de rebre el teu certificat de donacions, gaudir dels avantatges fiscals que aquestes suposen i complir amb el Reial Decret 304/2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció de el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, cal que ens enviïs un correu amb les teves dades i aportació a aportaciones@abd-ong.org.

  Estàs fent un donatiu al programa SAE pertanyent a ABD.

  Vols fer una donació genèrica o a un altre programa? Fes clic aquí.

  Saps que pots desgravar fins a un 80% de la teva donació?

  Cada any, a l’inici de la campanya de la renda, et remetrem les dades relatives a la teva col·laboració de l’any anterior perquè puguis utilitzar-los a efectes fiscals.

   10€20€50€Una altra quantitat
   Una sola vegadaMensual
   Estàs fent un donatiu al programa SAE pertanyent a ABD.

   Vols fer una donació genèrica o a un altre programa? Fes clic aquí.

   Saps que pots desgravar fins a un 80% de la teva donació?

   Cada any, a l’inici de la campanya de la renda, et remetrem les dades relatives a la teva col·laboració de l’any anterior perquè puguis utilitzar-los a efectes fiscals.

   Pots realitzar la teva aportació per transferència en els següents comptes:

   La Caixa:
   ES81-2100-3062-45-2200197149

   BBVA:
   ES72-0182-4370-87-0200546821

   Per tal de rebre el teu certificat de donacions, gaudir dels avantatges fiscals que aquestes suposen i complir amb el Reial Decret 304/2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció de el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, cal que ens enviïs un correu amb les teves dades i aportació a aportaciones@abd-ong.org.

   Segueix les nostres causes

   Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

   © 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal de denúncies · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

   Fes la teva donació