POWGEN

POWGEN té com a objectiu principal resoldre les problemàtiques existents en la inclusió de persones migrades en el mercat laboral a través de formacions i accions que faciliten el desenvolupament de competències en els sectors d’energies renovables i la rehabilitació energètica.

Context:

El projecte neix arran de la desigualtat i les dificultats amb què es troben les persones d’orígens diversos per accedir al mercat laboral, i tenint en compte un estudi realitzat pel Ministerio de Inclusión a Espanya que indica que l’any 2021 les persones migrants representaven un 4% de la població activa. A Itàlia, durant la pandèmia, les persones migrants constitueixen un 10% de la població total en condicions desfavorables. A més, les treballadores migrades ocupen les feines més precàries. A Alemanya, la seva  participació és inferior a la mitja nacional. En Portugal, durant l’any 2020, el SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) va detectar 590.348 persones migrades, el que va repercutir en les polítiques públiques d’inclusió al mercat laboral.  

Objectiu general:

POWGEN té com a objectiu general augmentar l’ocupació de les persones migrades a través de la creació de cinc iniciatives pilot en quatre països de la Unió Europea (Espanya, Portugal, Alemanya i Itàlia) en el sector de les energies renovables i la rehabilitació energètica. Els pilots es basen en un programa de formació i inserció laboral que ofereix un servei d’intermediació amb empreses del sector.

Objectius específics:

 • Fomentar programes d’intervenció europeus per a la inclusió laboral de persones migrades en el sector d’energies renovables.
 • Involucrar administracions públiques, professionals d’inserció i empreses de construcció i energies renovables en el disseny d’un programa de formació dirigit a persones migrants. 
 • Incrementar les competències de professionals i organitzacions que treballen amb persones migrades, promovent l’intercanvi de pràctiques i experiències en l’orientació, inserció i prospecció laboral. 
 • Millorar l’ocupació d’entre 150 i 250 persones migrades, incloent-hi un 20% de dones, a través dels pilots.
 • Involucrar entre tres i sis empreses de construcció i energies renovables per cada pilot, assegurant pràctiques de treball per a un 60% de les persones formades. 
 • Crear xarxes entre les entitats per a millorar la inclusió laboral de les persones migrades en els sectors de rehabilitació energètica i energies renovables.
 • Advocar per canvis de polítiques en l’àmbit local i europeu per a promoure l’ocupació, el reconeixement de qualificacions i la inclusió de persones migrades en el sector de la rehabilitació energètica i energies renovables. 
 • Compartir resultats i augmentar la consciència sobre la incorporació de les persones migrades en el mercat laboral, ressaltant els efectes positius dels llocs de treball inclusius.

Activitats principals

 • Investigació i recopilació de 10 bones pràctiques efectives i sostenibles amb l’objectiu de destacar els factors clau en termes de replicabilitat i  escalabilitat
 • Disseny d’un programa de formació que afavoreixi la inclusió en el mercat laboral europeu (específicament en el sector de energia renovable) de persones migrades amb menys oportunitats formatives i laborals.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les cinc proves pilot a Barcelona, Lisboa, Frankfurt, Perugia i Nàpols 
 • Creació de grups locals en cada un dels països que reuneixen representants d’organitzacions migrants, empreses de construcció o energies renovables, i representants de l’administració pública
 • Creació de Hubs d’Inserció Laboral per a facilitar la integració laboral, coordinant estretament amb les activitats de comunicació i prospecció d’ocupació, involucrant empreses de construcció o energies renovables, oferint programes de formació adaptats i garantint l’ocupació.
 • Activitat formativa a Barcelona per a establir la metodologia d’implementació del Programa de Formació POWGEN en els projectes pilot locals
 • Trobada d’Intercanvi de Coneixement i Experiència a Lisboa dirigida a professionals i empreses amb l’objectiu de compartir i co-dissenyar un pla d’inserció laboral i un servei d’intermediació sostenible.
 • Campanya de comunicació d’àmbit local i europeu per a conscienciar sobre la inclusió de  persones migrades en el mercat laboral
 • Conferència Europea a Barcelona per a compartir els resultats del projecte POWGEN i promoure el networking entre els diferents actors implicats.

Impacte

 • Augment de l’ocupació d’entre 120-150 persones migrades a través d’un itinerari personalitzat  d’inserció laboral
 • Entre 15 i 30 empreses d’energies renovables se sumen  al projecte.
 • Entre 150 i 300 professionals dels Hubs d’Inserció Laboral reben la formació del programa POWGEN
 • Almenys 47 professionals assisteixen a l’Intercanvi de Coneixement i Experiència de Lisboa
 • Celebració de 5 esdeveniments de networking locals (Barcelona, Lisboa, Perugia, Frankfurt i Nàpols) y 1 esdeveniment de networking Europeu (Brussel·les)
 • 250.000 persones conscienciades a través de la campanya de comunicació del projecte

POWGEN

POWER GENERATION. Inserció laboral de persones migrades en el sector de les energies renovables i la rehabilitació energètica a través de formació i oportunitats de feina sostenibles.

ABD - Associació Benestar i Desenvolupament

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació