Es posa en marxa un servei de traducció dirigit a les persones desplaçades forçosament procedents d’Ucraïna

La Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme ha posat en marxa el Servei de traducció dirigit a les persones desplaçades forçosament procedents d’Ucraïna (STU), un servei creat per a atendre la demanda de traduccions sobrevinguda al territori català de persones desplaçades procedents de la guerra a Ucraïna, amb la missió de secundar i proporcionar eines i recursos de traducció a professionals de serveis públics de referència. El servei va entrar en funcionament l’1 de setembre i està gestionat per la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament FABD.

El STU contempla:

  • Servei de Traducció telemàtica: telefònica o videotrucada
  • Servei de Traducció documental
  • Servei de Traducció presencial puntual en activitats individuals i familiars en situacions particularment complexes i/o de vulnerabilitat social

Equip professional

El Servei de Traducció d’Ucraïna (STU) estarà integrat per:

  • 1 persona coordinadora
  • 4 persones diplomades intèrprets a càrrec de la realització de les traduccions i de les avaluacions.
  • 1 psicòloga

Com funciona?

El STU compta amb un circuit de funcionament que busca proporcionar una traducció de qualitat, àgil i adaptada als temps i necessitats dels serveis i les persones provinents d’Ucraïna ateses per les diferents administracions de Catalunya (ens locals i departaments de la Generalitat). A més, preveu el monitoratge i avaluació de totes les activitats i del mateix procés.

Inicialment, s’elaborarà un llistat inicial d’usuaris/es validats que podran fer ús del STU. Així, el STU atendrà principalment els següents perfils:

  • Persones derivades per part dels tècnics/ques d’acolliment i/o de polítiques migratòries dels Ajuntaments de cada territori.
  • Persones derivades d’altres serveis de la Generalitat (DGAIA, Departament de Salut, etc.).

Una vegada validats, els serveis hauran d’emplenar el formulari d’alta de servei autoritzat per donar-se d’alta o utilitzar el servei per primera vegada. Per sol·licitar una atenció, el/la tècnic/a del servei autoritzat omplirà un formulari de demanda d’intervenció on establirà la modalitat de servei que requereix, si és una demanda ordinària o d’urgència, la durada estimada del servei, el document a traduir si és el cas, etc. Una vegada rebuda la demanda, la persona coordinadora agendarà la intervenció segons la seva urgència atenent criteris de vulnerabilitat i fixarà la cita.

La resposta del STU a la demanda tramitada amb caràcter ordinari es realitzarà en les 24 hores (dies hàbils i dins de l’horari del servei) següents a la recepció de la demanda.

Urgències

S’estableix també un circuit d’urgències per als següents casos:

Urgència per situació administrativa: Situació de caire administratiu on la persona atesa requereix gestionar un tràmit de rellevància que no pot esperar el circuit ordinari de 3 dies.

Urgència de gravetat social: Situació excepcional, extraordinària i puntual de caire social que requereix atenció ràpida per evitar un agreujament de l’estat de vulnerabilitat i de desprotecció de la persona o una situació sobrevinguda d’emergència natural, climàtica, sanitària, terrorista, etc.

Urgència de salut mental o perill per a la integritat física: Situació que requereix atenció immediata perquè la salut física o mental de la persona es troba compromesa o les funcions psíquiques o emocionals es troben alterades, de manera que resulta incapacitant per desenvolupar-se amb normalitat i necessita assistència professional immediata.

En aquest cas, la resposta per part del STU es realitzarà en les 3 hores següents a la recepció de la demanda, sempre que aquesta arribi dins de l’horari establert del servei.

Duració i horaris

El servei estarà actiu des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022

L’horari d’atenció serà de 9h a 14h de dilluns a divendres.

Contacte: [email protected]

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2023 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies