Crisscross presenta un estudi amb recomanacions per a prevenir la violència de gènere en espais d’oci nocturn

Un nou estudi, desenvolupat en el marc del projecte CRISSCROSS, reflexiona sobre la violència de gènere i l’assetjament en entorns d’oci nocturn. L’informe, basat en una anàlisi qualitativa amb perspectiva de gènere, identifica estereotips i experiències de violència, tant transversals com específiques, que sofreixen les persones joves en aquests espais.

Metodologia integral

La recerca es va dur a terme utilitzant una metodologia integral, que va combinar grups focals, entrevistes i anàlisi documental. Això va permetre combinar les prioritats d’intervenció de joves i professionals, amb les bones pràctiques existents i l’evidència científica. D’aquesta manera, es van obtenir resultats rellevants per al disseny de models d’intervenció i formació més eficients per a la prevenció de les violències en els espais d’oci.

Enfocaments participatius

L’estudi destaca la importància d’utilitzar enfocaments participatius i models multicomponents per a adaptar les intervencions a les característiques dels grups objectiu i els contextos específics. Aquesta perspectiva cerca promoure la capacitat de resposta a la diversitat i incloure a totes les parts rellevants en un procés col·laboratiu d’aprenentatge i referència.

Recomanacions per a l’acció

L’informe exposa les 10 millors pràctiques i recomanacions identificades a partir de l’anàlisi documental. Les mateixes categories de pràctiques van ser identificades en els grups focals i les entrevistes. Entre elles, es destaquen iniciatives que promoguin la intervenció activa de l’entorn, la formació de personal d’oci nocturn, o la implementació de protocols d’àmbit local o d’espais d’oci.

Prevenció i resposta a la violència masclista

Els resultats d’aquest estudi contribuiran al disseny de la formació i dels programes pilot que s’implementaran en el marc del projecte CRISSCROSS. S’espera que aquest informe sigui un recurs útil per a promoure la desnormalització dels estereotips de gènere i per a informar la implementació de bones pràctiques en la prevenció i resposta a la violència de gènere en l’oci nocturn.

Para a més informació del projecte:

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació