Care4Trauma proposa formació en perspectiva de gènere i Atenció Informada sobre el Trauma en l’àmbit judicial i més informació sobre els procediments

El projecte europeu presenta els seus resultats amb un informe de recomanacions polítiques

El projecte europeu Care4Trauma ha presentat recentment els seus resultats, entre els quals es troba un document de recomanacions polítiques, fruit de l’anàlisi de la legislació relacionada amb la violència de gènere a Espanya i l’accés als drets de les víctimes d’aquest delicte, així com l’anàlisi de documentació (guies, protocols, plans…).

Amb aquesta anàlisi, el projecte valora si la perspectiva de l’Atenció Informada sobre el Trauma (AIT) està incorporada en la prestació de serveis; enquestes en línia i entrevistes a informants clau, amb la finalitat d’explorar la percepció de professionals del sistema sanitari, social i judicial en relació amb l’adopció de l’AIT en els organismes, serveis i institucions on desenvolupen la seva activitat; i de les conclusions de grups de discussió amb professionals de serveis que treballen en atenció directa amb víctimes de violència masclista i/o els seus fills i filles, amb l’objectiu de recollir propostes de millora per a afavorir la implementació de l’AIT.

Principals recomanacions

L’informe de recomanacions destaca com a principals barreres a l’accés a la justícia de les dones supervivents:

  • La falta de formació en perspectiva de gènere i en els principis de l’AIT entre els operadors judicials
  • La manca d’informació disponible per a les dones víctimes de violència de gènere sobre els procediments judicials i l’escassetat de professionals de mediació intercultural disponibles per a donar suport a les víctimes de violència de gènere d’orígens i contextos culturals diversos.

En aquest sentit, l’informe fa propostes en diferents àmbits com el sistema judicial i l’atenció sanitària i social.

Per al sistema judicial s’inclou la formació especialitzada obligatòria per a professionals de l’advocacia i advocats/des d’ofici, així com per a jutges i jutgesses, en l’atenció des d’un enfocament d’AIT, o la creació d’espais de supervisió interinstitucional en els quals puguin participar professionals del sistema judicial i on puguin reflexionar sobre l’efecte del trauma en les víctimes i l’impacte en els processos judicials. Altres recomanacions van en la línia de millorar la informació disponible per les dones supervivents, per exemple mitjançant la creació d’un manual de processos legals per a víctimes de violència de gènere, amb un enfocament centrat en el trauma i una perspectiva interseccional.

En l’àmbit de l’atenció sanitària i social, l’informe conté propostes a tenir en compte per part d’administracions públiques i de serveis i organitzacions que ofereixen suport a supervivents. S’inclou el disseny de serveis d’acord amb els principis universals de l’AIT, requerint una col·laboració més estreta entre professionals i responsables polítics per a garantir una resposta directa a les necessitats de les víctimes. A més, s’insta a universalitzar procediments interns i polítiques que incorporin aquests principis, incrementar els recursos disponibles per a mantenir una assistència de qualitat i proporcionar formació especialitzada als i les professionals. L’informe també destaca la importància de prevenir el trauma secundari a través de la supervisió i el suport als i les professionals, considerant la seva exposició constant al trauma i implementant mesures per a millorar les seves condicions laborals i benestar psicològic.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació