El Grup ABD incorpora la Política de Protecció i Bon Tracte a la infància i l’adolescència

Estableix els fonaments per crear una organització segura i protectora contra el maltractament i la violència envers nens, nenes i adolescents

A ABD creiem que les nenes, nens i adolescents (NNA) tenen dret a ser protegits dels danys i que requereixen una atenció especial. Creiem en el dret de la infància i l’adolescència a una vida lliure de violència i en la responsabilitat de tots/es de crear les condicions necessàries que en garanteixin la seguretat i el benestar en qualsevol circumstància.

Per això, en el Dia Internacional de la Infància que se celebra avui 20 de novembre, anunciem que hem elaborat una Política de Protecció i Bon Tracte a la infància i l’adolescència (PPBT) que estableix els principals punts que tota persona involucrada amb ABD ha de seguir en aquesta matèria.  

Què contempla la Política de Protecció i Bon Tracte a la infància i adolescència (PPBT) del Grup ABD?

  • El compromís del Grup ABD per assegurar el benestar i protegir contra el maltractament tot nen, nena i adolescent (NNA) amb qui tenim contacte. Expressem amb claredat què es requereix per desenvolupar un ambient protector i bon tractant per a la infància i adolescència.
  • L’establiment dels fonaments per crear una organització segura i protectora contra el maltractament i la violència cap a NNA. Proporcionem entorns segurs i protectors per a ells i elles, emfatitzant la prevenció del maltractament mitjançant el desenvolupament d’una cultura de bon tracte. Comptem amb una estratègia de selecció i formació del personal i amb robustos sistemes de gestió.
  • La generació de procediments interns, orientant sobre quins comportaments són considerats apropiats i inapropiats, explicitem com NNA i persones adultes poden denunciar i informar sobre actes de maltractament, i com l’organització procedirà davant d’aquest tipus de denúncies o informacions.

Per què és important tenir un sistema de l’entorn protector i de bon tracte?

Tenir aquests mecanismes ens ajudaran a:

  • Desenvolupar una aposta clara pel bon tracte
  • Protegir NNA
  • Protegir les persones que treballen a l’entitat
  • Protegir la reputació de l’entitat
  • Complir els requisits de la nova llei (LOPIVI)
  • Tenir orientacions clares per saber què cal fer i dir en cas d’enfrontar situacions de maltractament o abús infantil i adolescent

La implementació d’una PPBT s’aplica a tots els departaments, àrees i personal (contractat, voluntariat, pràctiques, proveïdor…)

A ABD l’atenció als NNA no s’ofereix exclusivament des dels serveis que els/les atenen directament (serveis principalment vinculats a l’àrea d’Infància i Família) sinó que també es desenvolupa des d’altres àrees, departaments i estructura (projectes intergeneracionals en residències, projectes europeus, festes a ABD, etc.…).

Amb la nostra política ens volem assegurar que ABD prengui totes les mesures possibles per garantir la protecció dels NNA contra totes les formes d’abús.

AQUÍ podeu consultar tots els detalls de la Política de Protecció i Bon Tracte a la infància i adolescència (PPBT).

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació