El Grup ABD presenta 10 propostes per a construir una Catalunya més social

Amb vista a les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebren el proper diumenge 12 de maig, des del Grup ABD hem elaborat un document amb 10 propostes que entenem haurien de marcar l’agenda social de Catalunya durant la propera legislatura. A continuació les compartim:

  1. Millorar les eines de col·laboració público-privada per a enfortir el paper de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en la planificació i gestió de les polítiques públiques, els serveis i els programes de l’àmbit social i sanitari. Garantir que la contractació pública contempli els costos reals de la gestió dels serveis d’atenció a les persones i dels programes de caire comunitari. Incloure el finançament de la innovació i els reptes de la digitalització en els marcs de relació públicoprivades i fomentar l’aposta de les entitats en els territoris, les comunitats i la cohesió social.

  2. Apostar per la innovació i per instruments que fomentin la cohesió social. Implementar nous models d’atenció i acompanyament a persones grans. Calen abordatges preventius en aliança amb la comunitat a fi de desplegar un serveis d’atenció a les persones grans que estiguin adaptats a les seves necessitats canviants. Que cap persona quedi exclosa de la societat, prevenir la soledat no desitjada i paliar la bretxa digital. És imprescindible garantir la formació de professionals competents que alhora disposin d’un millor conveni laboral. Destinar recursos estructurals i humans per a millorar l’atenció en salut mental i discapacitat intel·lectual amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció i garantir els drets humans.

  3. Fer front a les situacions de pobresa energètica assegurant el Dret a l’Energia de totes les persones en situació de vulnerabilitat, així com implementar el conveni amb Endesa i fer-lo extensiu a la resta d’empreses. Desplegar una xarxa de suport a les llars vulnerables a través de serveis d’assessorament energètic a tot el territori.

  4. Implementar un parc d’habitatge social que doni resposta al patiment social de les persones que viuen en les diferents situacions d’exclusió residencial al llarg del territori català i donar suport a les entitats que acompanyem social, psicològica i educativament a les persones que viuen en els habitatges d’inclusió social. Aprovació immediata de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme.

  5. Millorar l’accés i assegurar una gestió àgil de la Renda Garantida de Ciutadania i de l’Ingrés Mínim Vital, així com la seva complementarietat amb les polítiques actives d’ocupació i l’accés al mercat laboral. Mantenir la Renda Bàsica Universal en l’horitzó de la transformació cap a un enfocament basat en drets i en la justícia social.

  6. Millorar substancialment la inversió econòmica en les polítiques públiques en matèria de drogodependències, ja que en els darrers anys han experimentat una regressió preocupant que les ha situat per sota dels requeriments necessaris. Enfortir els abordatges preventius, de tractament, de reducció de danys i d’inserció sociolaboral amb una acció interdepartamental coordinada que tingui en compte les necessitats específiques de les persones en situació d’ús problemàtic de drogues, i especialment les que es troben en situació de marginalitat.

  7. Reforçar les accions preventives i de treball comunitari en la intervenció socioeducativa amb infants de 0-3 anys i les seves famílies. Aprofundir en la intervenció especialment adreçada a prevenir els malestars i a la cura de la salut mental. La situació de precarietat en la que viuen moltes famílies amb infants de 0-3 anys els dificulta, de manera molt significativa, la seva disponibilitat emocional, tant necessària pel bon desenvolupament dels infants en aquesta etapa tan primerenca.

  8. Desplegar mesures per garantir els drets de les dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles incidint en el respecte i l’atenció a la diversitat, la transversalitat de factors i la individualitat de cada dona i infant.

  9. Donar suport a la digitalització en les entitats del Tercer Sector Social impulsant la innovació tecnològica i l’ús de la intel·ligència artificial.

  10. Implementar mesures per facilitar la regularització de les persones en situació administrativa irregular que viuen al territori català i per prevenir la irregularitat sobrevinguda. Garantir un acompanyament i una acollida digna de les persones migrades.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació