ABD renova la seva adhesió a la Carta de la Diversitat fins al 2025

El grup ABD ha renovat per dos anys més la seva adhesió a la Carta de la Diversitat, una carta/codi de compromís amb els principis de la Comissió Europea sobre igualtat, inclusió i diversitat. ABD és signant de la carta des de març del 2010.

Principis de la Carta de la Diversitat

Les empreses, institucions i entitats que signen voluntàriament la Carta de la Diversitat respecten la normativa vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, i assumeixen deu principis bàsics:

  1. Sensibilitzar transversalment sobre diversitat i inclusió: Sensibilitzar sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, incloent-los com a valors de l’empresa o organització, i difonent-los entre el seu personal.
  2. Avançar en la construcció d’una plantilla diversa, fomentant la integració de persones amb perfils diversos, independentment del seu gènere, orientació sexual, ètnia, nacionalitat, procedència, religió, creences, edat, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal o social.
  3. Promoure una cultura inclusiva: Promoure la inclusió de tota la plantilla, afavorint la integració efectiva i evitant qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, en el treball.
  4. Gestió de la diversitat de manera transversal: Considerar la diversitat en totes les polítiques de direcció de les persones, gestionant-la de manera transversal, com a base de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
  5. Impulsar polítiques de conciliació: Promoure la conciliació i corresponsabilitat a través d’un equilibri en els temps de treball, família, i oci, establint mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i personal de tota la plantilla.
  6. Reconèixer la diversitat dels clients com a font de valor, d’innovació i de desenvolupament.
  7. Comunicar internament aquest compromís: Estendre i comunicar el compromís a tot el personal, fent-li partícip a tota l’empresa o organització de la responsabilitat adquirida com a signant de la Carta de la Diversitat.
  8. Convidar a empreses proveïdores a sumar-se a la Carta: Estendre i comunicar el compromís a les empreses proveïdores, convidant-les a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen de manera voluntària a la Carta de la Diversitat.
  9. Comunicar externament la signatura de la Carta: Traslladar i fer arribar aquest compromís a entitats terceres: administracions, organitzacions empresarials, sindicats i altres agents socials.
  10. Difondre les bones pràctiques de diversitat i inclusió i els resultats obtinguts, a través de la web, memòria anual de l’empresa, esdeveniments, etc.

Actualment 1.625 empreses s’han adherit a la Carta de la Diversitat que impulsa la Fundació per a la Diversitat a Espanya des de l’any 2009.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació