Un nou informe d’Energy Control posa llum sobre els mercats de drogues a Espanya

La investigació proporciona informació crucial per a la comprensió de la dinàmica del mercat de drogues, emfatitzant la necessitat d’un enfocament informat i basat en l’evidència en la reducció de riscos i danys

Energy Control, programa de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD líder en l’anàlisi de substàncies i la reducció de riscos associats al consum de drogues, presenta el darrer informe. Es tracta duna continuació del seu compromís per oferir una visió clara i precisa dels mercats de drogues a Espanya.

Aquesta segona investigació, fruit d’anys de treball meticulós, ofereix una mirada detallada i sense precedents sobre les tendències al mercat de drogues a Espanya, especialment pel que fa a ketamina, LSD, 2C-B i Noves Substàncies Psicoactives (NPS). Energy Control ha triat aquestes substàncies a causa de la manca d’informació fiable sobre la seva composició, pràctiques d’adulteració i nivells de puresa.

Ketamina: Adulteració en Descens

L’estudi revela que les mostres de ketamina analitzades entre el 2017 i el 2022 van mostrar nivells baixos d’adulteració, tendència que ha anat disminuint des del 2018. Tot i que quan es produïa adulteració, es van detectar substàncies com la cafeïna i noves substàncies psicoactives, com la descloroketamina. Aquest patró és consistent amb observacions d’altres serveis d’anàlisis europees, confirmat pel DIMS holandès.

LSD: Reducció a la Quantitat i Adulteració Anecdòtica

Un dels descobriments més notables és la reducció significativa en la quantitat de LSD en mostres sense adulterar. L’adulteració de la LSD, encara que anecdòtica, planteja preocupacions, especialment quan involucra substàncies com ara la DOC, que té una toxicitat superior.

2C-B: Canvis a la Presentació i Adulteració

L’informe indica una substitució notable de la 2C-B en pols per comprimits, amb una disminució en l’adulteració des del 2019. Tanmateix, quan es produeix adulteració, la MDMA és l’adulterant més comú, seguit de l’amfetamina i/o cafeïna. És interessant destacar l’augment en la concentració de 2C-B en comprimits i una caiguda en la puresa de la pols de 2C-B observada el 2022.

NPS: Constant Presència i Diversitat

La presència de NPS ha estat constant, tot i que només representa una fracció del total de mostres. L’adulteració de substàncies tradicionals amb NPS, especialment en MDMA i, en menor mesura, en LSD, és un fenomen creixent. La discussió sobre les NPS ha d’incloure l’adulteració com a aspecte crucial, especialment en termes de risc.

El director estatal d’Energy Control,Claudio Vidal, destaca queAquest estudi no només reforça la posició d’Energy Control com a líders en l’anàlisi de substàncies a Espanya, sinó que també proporciona informació crucial per a la comprensió de la dinàmica del mercat de drogues, emfatitzant la necessitat d’un enfocament informat i basat en l’evidència en la reducció de riscos i danys”.

Energy Control confia que aquest informe -finançat a través de la convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats privades sense ànim de lucre i d’àmbit estatal, per a la realització de programes supracomunitaris sobre addiccions de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues-serà de gran utilitat tant per a les persones que consumeixen drogues, millorant-ne el coneixement i reduint-ne la vulnerabilitat, com per a un ampli espectre de professionals involucrats en l’àmbit del consum de drogues. A més, aquest estudi aportarà informació valuosa als sistemes d’informació nacionals, especialment al Sistema Espanyol d’Alerta Primerenca coordinat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació