Energy Control reclama un debat més objectiu sobre el cigarret electrònic

Durant les últimes setmanes les notícies relacionades amb els cigarrets electrònics i el seu impacte sobre la salut han estat molt presents en els mitjans de comunicació. Els factors més rellevants han estat:

 

 • La realització d’unes jornades sobre reducció de danys dirigides a professionals de la comunicació.
 • La presentació d’una campanya per part del Ministeri de Sanitat destinada a conscienciar sobre els riscos de la cigarreta electrònic i altres dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina (cachimbes, tabac escalfat).
 • L’aparició d’un brot epidèmic als Estats Units que ha causat diversos morts i centenars d’ingressos en relació amb l’ús de cigarrets electrònics.

 

Des d’Energy Control, projecte de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, amb més de 20 anys d’experiència en el camp de reducció de riscos i danys associats al consum de drogues i referent tant a nivell nacional com internacional, volem fer les següents puntualitzacions.

 

Coincidim amb els organismes i societats científiques a considerar el tabaquisme com un problema de salut pública d’enorme magnitud. En aquest sentit, donem suport a les estratègies preventives destinades a evitar la iniciació en el tabaquisme (en particular entre grups de població vulnerables, com joves i adolescents) i els recursos terapèutics per ajudar a superar aquesta addicció. També valorem positivament la importància de donar una adequada resposta a fenòmens emergents com el del cigarret electrònic, basada en informació objectiva, realista i d’acord amb l’evidència científica disponible. Així mateix, coincidim en la conveniència de dirigir campanyes específiques adreçades a adolescents i joves.

 

De la mateixa manera, volem destacar altres missatges dirigits a institucions, professionals, mitjans de comunicació i opinió pública en general:

 

 • Els riscos a llarg termini de la cigarreta electrònica, la seva associació al consum d’altres substàncies i, sobretot, el seu paper com a eina de reducció de riscos i danys en persones que no aconsegueixen deixar de fumar són objecte de debat en la literatura científica internacional. Les institucions públiques i societats científiques s’han posicionat en contra del cigarret electrònic destacant una part dels estudis i investigacions científiques. Però han obviat els arguments esgrimits des d’altres prestigioses revistes científiques, revisions de la literatura mèdica o institucions públiques d’altres països (McNeill et al., 2018, 2019; NASEM, 2018;). El que en la comunitat científica és objecte de debat i discussió s’està presentant com a veritat absoluta. En tot cas, l’evidència disponible permet afirmar que l’administració de nicotina mitjançant els cigarrets electrònics comporta un menor risc que fumant tabac.

 

 • Manifestem a més la nostra sorpresa davant l’exclusió dels professionals de la reducció de riscos i danys en aquest debat. Les jornades “Reducció de danys en tabac: veritats, mentides i estratègies” organitzades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut (ANIS), el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT), la Xarxa Europea de Prevenció del Tabaquisme (ENSP) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) el passat 3 de setembre no van comptar amb cap especialista en reducció de riscos i danys que pogués defensar aquestes posicions, suficientment validades en la literatura científica.

 

 • Ens sembla inadequat que experts nacionals qualifiquen com a “fantasia” les estratègies de reducció de danys associades al tabaquisme sense permetre defensar els seus arguments. I especialment greu la idea, repetida per professionals de prestigi, que la defensa d’aquestes estratègies està directament o indirectament vinculada als interessos de la indústria del tabac sense aportar proves d’això. Les posicions defensades per Energy Control mai han estat influïdes per interès econòmic o d’altre tipus. Posar en dubte la integritat moral dels professionals de la reducció de danys usant aquest tipus d’argumentació ens sembla tan greu com ho seria desacreditar els tractaments farmacològics pels interessos de la indústria farmacèutica.

 

 • L’accés per part d’adolescents i joves als cigarrets electrònics és un problema relacionat amb el poc compliment de la regulació d’aquests dispositius. Una major limitació en la publicitat, un major control dels punts de venda, les advertències sanitàries en els envasos i les sancions per venda a menors d’edat haurien de ser mesures a enfortir per disminuir aquest accés en lloc de demonitzar els cigarrets electrònics mitjançant campanyes que poden perjudicar persones adultes fumadores que no els veuran com una alternativa de menor risc que el tabac.

 

SOBRE ELS CASOS DE MORTS ALS ESTATS UNITS

 

Pel que fa al tractament informatiu dels casos de morts i malaltia pulmonar greu comunicats als Estats Units, volem recalcar alguns aspectes:

 

 • Des d’un punt de vista científic, el terme “epidèmia” fa referència a l’aparició d’un elevat nombre de casos d’una malaltia, en un mateix lloc i en un curt període de temps. Des d’aquest punt de vista, la definició és adequada a la situació que ha aparegut als Estats Units.

 

 • Però el diccionari també defineix “epidèmia” com “dany o desgràcia que afecta gran part d’una població i que causa un perjudici greu”. Aquesta ambigüitat fa que sigui necessària la cautela per no crear una alarma social innecessària.

 

 • Les dades oficials disponibles (https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/lung-illnesses-associated-use-vaping-products) assenyalen que en gairebé tots els casos els afectats havien utilitzat un oli amb THC (principi actiu del cànnabis) de forma vaporitzada adquirit fora dels establiments autoritzats i apunten a una probable contaminació amb algun adulterant encara no identificat o amb efectes no coneguts de la vitamina E (present en gairebé totes les mostres). Convé destacar que el cigarret electrònic i la vaporització de THC es realitzen des de fa almenys deu anys. Pel que parlar de “malaltia per vapejar” o “per vapejar cànnabis” és incorrecte.

 

En resum, des Energy Control considerem que el debat sobre el cigarret electrònic i altres mètodes d’administració de nicotina s’ha d’abordar d’una manera més objectiva. No discutim la conveniència de dirigir missatges específics cap a la població més jove informant sobre els seus potencials riscos. Però el debat sobre el seu valor com a eina de reducció de riscos també ha de ser considerat.

 

Està científicament demostrat que abandonar el tabac és la millor decisió que una persona fumadora pot prendre de cara a prolongar la seva esperança de vida i evitar malalties greus. També hi ha evidències que una proporció important d’elles no ho aconsegueixen. L’experiència de les últimes dècades ens demostra que l’abstinència com a única opció terapèutica ha costat moltes vides (l’exemple més clar és el dels programes de substitució amb metadona, que també van ser molt criticats en els seus inicis). Qualsevol estratègia que permeti pal·liar les conseqüències del tabaquisme hauria de ser estudiada i considerada.

 

Referències

 • McNeill A, Brose LS, Calder R, Bauld L & Robson D (2018). Evidence review of e cigarettes and heated tobacco products 2018. A report commissioned by Public Health England. London: Public Health England.

 

 • McNeill A, Brose LS, Calder R, Bauld L & Robson D (2019). Vaping in England: an evidence update February 2019. A report commissioned by Public Health England. London: Public Health England.

 

 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. Public health consequences of e-cigarettes. Washington, DC: The National Academies Press. doi: https://doi.org/10.17226/24952

 

 • Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2014/03/27/3.

 

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació