Cau l’interès per les noves drogues

En els últims dos anys el número de mostres adulterades amb noves drogues ha disminuït un 69%

Baixen les alertes al detectar menys substàncies tòxiques

Disminueix l’adulteració i la cocaïna deixa de ser la substància més adulterada

 

Barcelona, 1 d’abril de 2019.-  Cada vegada existeix menys interès pel consum de noves drogues. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe del Servei d’Anàlisi de Substàncies de Catalunya d’Energy Control, que recull les mostres processades durant el 2018. L’estudi s’ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la celebració del Dia Internacional de l’anàlisi de drogues (‘Internacional Drug Checking day’) que es commemora cada 31 de març.

En concret, segons les dades de l’informe d’Energy Control, un dels recursos de reducció de riscs i danys de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, que compta amb la col·laboració i el finançament de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, en els últims dos anys el número de mostres adulterades amb noves drogues ha disminuït un 69% (respecte l’any 2014).

D’aquesta manera, malgrat que se n’ha seguit detectant la seva presència adulterant a les drogues clàssiques, el fenomen ha disminuït notablement respecte altres anys. L’any 2018 les drogues clàssiques amb més presència de noves drogues com adulterants han estat l’èxtasi (MDMA) i la LSD (en el 35% dels casos). Al llarg del 2018 es van detectar 104 mostres amb noves drogues identificant-se 38 substàncies diferents.

En la mateixa línia, el Sub-director general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, Joan Colom, observa que les prevalences de consum experimental i habitual de les anomenades drogues emergents, noves drogues o Noves Substàncies Psicoactives (NSP) han disminuït segons les últimes enquestes sent fenòmens residuals, en comparació amb substàncies com l’alcohol o les drogues clàssiques. El Dr. Colom explica que les NPS poden vendre com el que són o com a adulterants de substàncies buscant emular els efectes, qüestió que augmenta els riscos i suposa un engany a l’usuari.

Colom també ha destacat que a diferència d’altres països, a Catalunya no es detecten adulterants perillosos com els opiacis sintètics o cannabinoides sintètics, substàncies que tenen en alerta a les autoritats europees i que han creat greus problemes de salut pública a altres països del món. Durant el 2018 es detecten NSP del grup dels estimulants i psicodèlics principament.

De la seva banda, la Coordinadora del Servei d’Anàlisi de Substàncies d’Energy Control, Mireia Ventura, ha valorat aquesta davallada per l’interès en  les noves drogues: “La tendència que estem detectant està en la mateixa línia que l’observada a nivell Europeu. Això s’ha de veure com que el mercat de les noves drogues s’està transformant. L’interès per algunes noves drogues ha caigut però al mateix temps estem observant com la producció de noves drogues està girant cap a substàncies més perilloses com opiods i cannabinoides sintètics. En el cas dels estimulants, el fet que la presència d’èxtasi d’alta puresa hagi augmentat, pot haver influenciat en aquesta pèrdua d’interès. De la mateixa manera, en el cas del cànnabis,  la seva alta disponibilitat en el nostre país pot haver evitat l’entrada de substituts potencialment més perillosos com els cannabinoides sintètics. Així, veient tots els problemes que estan provocant algunes d’aquestes noves drogues en altres països, com és el cas dels opiods, la nostra prioritat en els propers anys serà vigilar-ne la seva aparició“.

 

BAIXEN LES ALERTES AL DETECTAR MENYS SUBSTÀNCIES POTENCIALMENT TÒXIQUES

A la vegada, l’eficàcia del servei d’anàlisi ha continuat millorant. I és que el fet de detectar menys presència de substàncies potencialment tòxiques i d’identificar menys noves substàncies ha comportat una disminució molt important del número d’alertes. Així, durant l’any 2018 s’han reportat 14 noves drogues al sistema d’alerta temprana nacional.

Cal tenir en compte que el servei d’anàlisi de Catalunya d’Energy Control s’emmarca en l’estratègia  de reducció de riscos en drogues de la Generalitat de Catalunya. Precisament, el Sub-director general de Drogodependències del govern català, Joan Colom, ha remarcat que els resultats d´aquest informe responen a un dels objectius de l’àmbit d’oci nocturn del programa Nits de Qualitat: “Compilar informació de manera periòdica sobre el mercat il·legal de drogues i alertar de forma primerenca els consumidors sobre la presència de productes adulterats que representin un risc per a la salut. Amb especial atenció al fenomen de les noves substàncies psicoactives”.

En la mateixa línia, també s’ha de tenir en compte que les visites al servei d’anàlisi creixen any rere any. L’any 2018 s’han recollit i analitzat un total de 2.428 mostres de diferents substàncies psicoactives a Catalunya, gairebé el mateix respecte a l’any anterior. S’ha contactat amb 963 persones i  s’han rebut 861 visites al servei d’anàlisi d’Energy Control de Barcelona, un 29% més que l’any 2017.

 

DISMINUEIX L’ADULTERACIÓ I LA COCAÏNA DEIXA DE SER LA SUBSTÀNCIA MÉS ADULTERADA

D’altra banda, en comparació amb anys anteriors, al 2018 l’adulteració de les drogues majoritàries (èxtasis, amfetamina, cocaïna, LSD i ketamina) ha estat més baixa. Ha augmentat també la puresa de les drogues analitzades i la dosi mitjana d’èxtasi en les pastilles i els secants estudiats.

Igualment, la cocaïna ha deixat de ser la substància més adulterada i el levamisol l’adulterant que es detecti amb més freqüència. En canvi, augmenten les mostres adulterades amb cafeïna. Pel que fa a l’adulteració de l’speed, ha estat inferior ja que han disminuït les mostres barrejades amb algun adulterant i n’ha augmentat la puresa. L’adulterant que ha aparegut amb més freqüència ha estat la cafeïna.

Les substàncies més adulterades, com l’speed o la cocaïna o amb adulterants potencialment més tòxics, com la LSD, són les substàncies que amb més freqüència són adquirides a proveïdors de confiança. També són les substàncies que amb més freqüència s’analitzen abans de consumir-les.

Finalment, en relació  a les mescles, la ketamina i l’speed són les que s’utilitzen combinades amb més substàncies diferents.

Les dades sobre puresa i adulteració que es presenten en aquest informe es corresponen a les mostres que han estat analitzades a l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), gràcies a la col·laboració amb el projecte des de l’any 2000.

 

L’AUGE DELS SERVEIS D’ANÀLISI A NIVELL INTERNACIONAL

De la seva banda, el director de l’Àrea de Drogues d’ABD, Josep Rovira, s’ha referit a la importància creixent que estan adquirint els serveis d’anàlisi a nivell internacional en ser avui “un recurs cabdal de coneixement sobre els canvis accelerats que es venen produint en els mercats de drogues, i en especial com a recurs molt important d’alerta i prevenció dels riscos referits a la compra d’unes substàncies en mercats no regularitzats en què es desconeixen principis actius, quantificació i possibles adulterants, així com també la possibilitat de fer arribar a consumidors pautes necessàries de precaució que cal tenir present per a reduir danys”.

 

PERFIL DE LA PERSONA QUE ANALITZA A ENERGY CONTROL

Durant l’any 2018, Energy Control ha contactat amb 963 persones i s’han rebut 861 visites al servei d’anàlisi de Barcelona.

Dades sòcio-demogràfiques

 • 498 persones han contactat en espais recreatius.
 • 465 han fet ús del servei d’anàlisi estacionari.
 • El perfil de la persona contactada en ambients recreatius difereix lleugerament del de la persona que s’acosta a les nostres seus.
 • En els espais d’oci, el 57% de les persones que van a analitzar són homes.
 • La mitjana d’edat de les persones que contacten amb als estands nocturns és de 25 anys.
 • A la seu d’Energy Control, principalment hi han visites d’homes (80%).
 • L’edat mitjana de la persona que contacta visitant la seu és de 35 anys.
 • El 24% de les visites rebudes al servei estacionari l’any 2018 ho van fer per primera vegada i més de la meitat (58%) de les persones usuàries ho han conegut per amics, un 20% per internet i un 18% en alguna festa, en un estand d’Energy Control.
 • El 46% utilitzaven un servei d’anàlisi per primera vegada. Més de la meitat d’aquestes primeres visites (56%) tenia estudis universitaris finalitzats.
 • El 25% de les persones que van contactar per primera vegada viu amb la família d’origen, un 22% viu amb la parella i un 24% comparteix casa amb amics o companys de pis. Un 27% de les persones contactades l’any 2018 viuen soles.
 • Més de la meitat d’usuaris treballa i un 11% està aturat. Un 15% es dedica exclusivament als estudis i un 10% compagina estudis i feina.

Motius per analitzar

 • L’interès per la pròpia salut (82%).
 • Poder conèixer la qualitat i la puresa de les substàncies (59%).
 • L’interès per la salut dels seus amics(43%).

Substàncies consumides quan van de festa

 • El 86% de les persones contactades van declarar barrejar diverses substàncies quan surten de festa.
 • El 60% de les persones usuàries considera que el seu consum no repercuteix de cap manera en el seu dia a dia.
 • Un 80% es considera satisfet amb la seva pauta de consum.

 

DESCARREGA L’INFORME COMPLET

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació