Barcelona aprova la reprogramació de l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats

Ajuntament, grups municipals i 700 entitats socials aproven 32 objectius concrets per assolir abans del 2030

També s’ha aprovat un nou pla d’accions fins al 2022 i que s’ha actualitzat fruit de la situació de la COVID-19

El Consell de Governança de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, del què en forma part l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, va aprovar el passat 19 de novembre la reprogramació de l’Estratègia d’Inclusió i reducció de les desigualtats per a la ciutat de Barcelona per fer front a l’agreujament de les desigualtats socials i a la pobresa a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La reprogramació de l’estratègia d’inclusió s’ ha elaborat, de manera compartida, entre les més de 700 entitats de l’Acord Ciutadà, el govern de l’Ajuntament de Barcelona i tots els grups polítics municipals. L’Estratègia es va concebre fins al 2030, però la situació actual ha obligat a replantejar alguns objectius i concretar noves accions. Des de l’Acord Ciutadà se sosté que les conseqüències de les crisi de la COVID-19 aprofundeixen negativament en la crisi social de la ciutat i que la situació actual de pandèmia ha obligat a redefinir les actuacions en matèria d’inclusió social que s’han de liderar des de Barcelona.

La reprogramació de l’estratègia d’Inclusió social de Barcelona concreta 32 objectius en els àmbits següents a acomplir abans de 2030:

1. Una ciutat socialment justa, diversa i intercultural

OBJECTIU CONCRET: No existirà una diferència superior als 30.000 euros entre les rendes familiars disponibles (RDF) / per càpita els 5 barris amb rendes més baixes i més altes. (L’any 2018 la diferència és de 35.988€)

2. Una ciutat habitable i acollidora

OBJECTIU CONCRET: El nombre de llars de Barcelona que no hauran de destinar el 40% de la seva renda anual a les despeses de l’habitatge estarà per sobre del 86%2 (El 2016 el 19,3% destinaven més del 40%)

3. Una ciutat educadora

OBJECTIU CONCRET: La diferència entre la taxa més elevada i més baixa d’èxit escolar estarà per sota del 10% (Actualment curs escolar 2017/2018 la diferència és del 16,1%)

4. Una ciutat feminista

OBJECTIU CONCRET: La bretxa salarial entre homes i dones el 2030 haurà de tendir al 0%. (L’any 2017 a la ciutat de Barcelona és del 22%).

5. Una ciutat saludable que té cura de tothom

OBJECTIU CONCRET: El 94% o més dels barcelonins podran acudir a algú per parlar dels seus problemes personals i/o familiars.

6. Una ciutat que s’adapta amb equitat i sense desequilibris al canvi climàtic.

OBJECTIU CONCRET: El nombre de persones que poden mantenir la llar a temperatura adequada, serà del 96% o superior. (El 2018-2019, 9% dels barcelonins no podien mantenir a temperatura adequada la seva llar)

7. Una ciutat innovadora, eminentment urbana amb una societat civil cohesionada.

OBJECTIU CONCRET: Que el 50% dels barcelonins o més, pertanyen el 2030 algun tipus d’associació (El 2016 és del 31,8%)

Paral·lelament s’ha aprovat l’actualització del Pla d’actuació 2020-2022. Un Pla que s’ha vist necessari modificar amb noves accions fruit de la situació actual de pandèmia. El PAAC 20-22 disposa de 15 projectes impulsors i 52 accions amb les quals es disposa orientar els aproximadament 500 milions d’euros del conjunt de les inversions de la iniciativa social i de l’ajuntament a la nostra ciutat, i afegir-hi una inversió neta de 28 milions d’euros en els propers dos anys. Per poder aconseguir els següents objectius s’han plantejat 52 accions, entre les quals destaquen:

Frenar l’extensió de la pobresa i la seva feminització.

ACCIÓ: Establiment un fons econòmic alimentari per garantir el dret a una alimentació saludable que permeti l’ampliació de la targeta moneder.

ACCIÓ: Creació d’un fons d’ajuts i préstecs sense interès al pagament de lloguers per evitar els desnonaments durant la recuperació de l’activitat laboral.

Reduir les desigualtats i enfortir la col·laboració entre els sectors en situació de vulnerabilitat.

ACCIÓ: Bretxa digital, tendència. Recaptació de fons per la distribució i préstec gratuït de material informàtic i connexions a internet a famílies vulnerables

ACCIÓ: Mesures d’acció positiva pel dret a l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés, discapacitat i/o trastorn de salut mental que afavoreixin la superació dels obstacles de l’entorn que els impedeix o dificulten l’exercici dels seus drets socials.

Enfortir el sistema d’acció i transformació social per a tothom.

ACCIÓ: Increment de cobertura de serveis de benestar social 3.1.1 Donar continuïtat als equipaments específics per col·lectius vulnerables creats durant l’emergència sanitària: Alberg social amb consum de substàncies, Alberg per dones i famílies, Alberg per joves migrats.

ACCIÓ: Pla d’acció per reduir els dèficits de les entitats socials. Garantia de la estabilitat en les fonts d’ingressos publiques.

Generar vincles i cultura de col·laboració social i comunitària.

ACCIÓ: Promoció d’una ciutadania activa i compromesa. Ampliar i garantir la qualitat de la col·laboració voluntària a través del PAAC 20-22, i des de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva es vol manifestar:

1. El nostre compromís per l’ampliació de la inversió pública en drets socials i que es repensi el sistema de protecció social partint de la proposta d’una renda bàsica conceptualitzada com a dret de ciutadania.

2. La nostra ferma disposició a posar damunt de la taula de tots els governs la necessitat d’enfortir i universalitzar els drets socials i de garantir el seu exercici mitjançant prestacions i serveis impulsats amb responsabilitat pública, i fer-ho, oferint la nostra col·laboració per buscar les solucions més adients.

3. Ens proposem influir perquè les polítiques públiques troncals d’inclusió social es desenvolupin des de la col·laboració pública amb la iniciativa social i el compromís i participació ciutadana. En aquest sentit, reclamen l’atenció urgent a les necessitats de finançament de les entitats socials que s’estan produint per donar resposta a l’agreujament de les situacions de vulnerabilitat i exclusió social.

4. Ens comprometem a lluitar perquè no es repeteixin situacions discriminatòries per qualsevol motiu o circumstància, com per exemple ha arribat a succeir amb les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, o que han sofert violència de gènere, o discriminació per la seva procedència social o geogràfica, entre d’altres.

5. Volem assenyalar que: El Pacte de ciutat per Barcelona i el PAAC 20-22 són dues operacions complementàries i coordinades. Les reflexions del PAAC 20-22 van nodrir al Pacte de Ciutat, a través dels membres que participen en ambdós processos, i el PAAC 20-22 es disposa a ser un instrument de l’impuls i realització del Pacte, mitjançant la coproducció d’accions i projectes entre les entitats socials i l’Ajuntament.

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació