Grups Multifamiliars a ABD

Els grups psicoterapèutics multifamiliars són un nou enfocament terapèutic que integra diversos models de teràpia per tal d’adaptar-se a les noves realitats socials. És un espai grupal psicoterapèutic de promoció de la salut per a persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies on es faciliten eines per afrontar les situacions quotidianes i per protegir-se davant a els factors de risc. L’objectiu d’aquests grups és facilitar el reforç dels factors de protecció i l’augment la qualitat de vida de les persones.

El grup és obert a famílies, que hi poden accedir directament o derivades, i a professionals, que hi poden assistir puntualment o de forma permanent.

Barcelona – Districte de Sant Martí

Lloc: C/ Independència, 384 (Metro Hospital Sant Pau/Dos de Maig)

Horari: Divendres de 19h a 20.45h

PRÒXIMES DATES: 10 i 24 de gener, 7 i 21 de febrer, 6 i 20 de març, 3 i 17 d’abril, 15 i 29 de maig, 12 i 26 de juny, i 10 de juliol de 2020.

 

Madrid – Distrito Centro

Lloc: C/Hermanos Álvarez Quintero, 7 (Metro Alonso Martínez).

Horari: Divendres de 18:30 a 20:00h.

PRÒXIMES DATES: 17 de gener, 14 de febrer, 13 de març, 24 d’abril, 22 de maig, 5 i 17 de juny de 2020.

 

 

 

Si vas per primera vegada és important estar 15 min abans, pots avisar-nos a:
[email protected]
 / 674033026 (Carolina Torralbo)