Previous slide
Next slide

Centre Integral Residencial la Galena

El Centre Residencial Integral de la Galena és un centre d’acollida per a persones sense llar amb addiccions que disposa de programes d’atenció social i sanitària, incloent-hi programes de reducció de danys per al consum de substàncies amb espais de consum supervisat per consum injectat, inhalat i consum d’alcohol.

El servei, posat en marxa per l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona ASPB i gestionat per l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, té una mirada important d’abordatge de perspectiva de gènere amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats diferencials de les dones i de les persones del col·lectiu LGTBIQ, reduint així les barreres que afronten per accedir i mantenir-se als recursos.

Es tracta del primer recurs residencial de baixa exigència dirigit a persones que consumeixen drogues. Va néixer per facilitar l’aïllament sanitari en cas de contagi per Covid-19 a persones sense llar i amb addiccions i s’ha mantingut fins ara.

L’equipament cobreix les necessitats bàsiques d’allotjament, higiene, alimentació, relació i atenció sociosanitària, a més de treballar per la reinserció social d’aquestes persones i poder comptar amb accions específiques d’actuació per ser un recurs ben integrat a la comunitat de l’entorn.

Objectius

El centre ofereix una gamma de programes dissenyats per abordar de manera holística les complexes necessitats de les persones sense llar amb addiccions, garantint una atenció integral tant als aspectes socials com als sanitaris, amb un enfocament humanitzat.

Implementem programes de reducció de danys innovadors, proporcionant espais supervisats per al consum de substàncies, abastant modalitats injectades, inhalades i consum d’alcohol. Aquest enfocament cerca minimitzar els riscos associats al consum, prioritzant la seguretat i el benestar dels residents.

Adoptem una mirada inclusiva amb un enfocament de gènere i diversitat, abordant les necessitats específiques de dones i persones del col·lectiu LGTBIQ. Treballem per eliminar barreres i crear un entorn que respecti la diversitat d’experiències i trajectòries individuals.

El compromís del centre va més enllà de les necessitats bàsiques. Treballem àrduament per a la reinserció social dels residents, oferint accions específiques que fomenten la seva integració plena a la comunitat circumdant.

Enfoquem la nostra atenció en persones majors de 45 anys i amb situacions de salut més compromeses, reconeixent la importància de proporcionar suport addicional a aquells amb més risc.

L’equipament és una de les mesures recollides al Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions 2021-2024, que es va aprovar per unanimitat i amb el vot favorable de tots els grups polítics al Plenari del Consell Municipal. De fet, ja estava inclòs en altres plans anteriors i feia més d’una dècada que estava entre les actuacions desitjables, però no ha estat fins a l’any 2020 que s’ha posat en marxa.

En total, el centre tindrà un finançament públic anual d’uns 2,5 milions d’euros, que són finançats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Centre Residencial Integral la Galena

Centre Residencial Integral la Galena

Centre d’acollida per a persones sense llar amb addiccions que disposa de programes d’atenció social i sanitària

ABD - Associació Benestar i DesenvolupamentAgència de Salut PúblicaAjuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació