Care4Trauma apunta a incorporar l’Atenció Informada sobre el Trauma en les polítiques i en els serveis de suport a les supervivents de violència de gènere

El projecte europeu Care4Trauma ha publicat l‘Informe Nacional sobre la situació legislativa i normativa a Espanya i l’Informe Nacional de Dades sobre l’estat de la qüestió en l’aplicació pràctica per part dels i les professionals. 

El primer aborda la legislació relacionada amb la violència de gènere a Espanya i l’accés a drets de les víctimes d’aquest delicte, així com l’anàlisi de documentació per a valorar si la perspectiva de l’Atenció Informada sobre el Trauma (AIT) està incorporada en la prestació de serveis. El segon, explora la percepció de professionals del sistema sanitari, social i judicial amb relació a l’adopció de l’enfocament basat en el trauma en els organismes, serveis i institucions on desenvolupen la seva activitat.

Informe Nacional

L’Informe Nacional destaca la presència d’un enfocament de drets de les víctimes, que inclou la detecció, intervenció i recuperació, i reconeix la importància d‘identificar als actors públics responsables i la seva connexió amb la restauració dels drets de les dones. Un altre element positiu és la presència d’un marc teòric sòlid en els documents analitzats, que aborda el desequilibri històric de poder entre homes i dones, així com la comprensió dels efectes de la violència de gènere en les víctimes i les criatures exposades a ella.

Per contra, assenyala la necessitat de millores en la legislació i les polítiques actuals. L’existència de diferents aplicacions de la legislació en cada comunitat autònoma dificulta la implementació de l’enfocament AIT en l’àmbit nacional i la inclusió de perspectives necessàries. A més, es detecta una comprensió limitada de la violència de gènere com un problema que se circumscriu a l’àmbit de les relacions afectives entre homes i dones

Finalment, l’informe insta a incorporar els principis de l’Atenció Informada sobre el Trauma en la legislació i en les pràctiques integrals.

Informe Nacional de Dades

L’Informe Nacional de Dades es realitza a partir de l’enquesta en línea i les respostes rebudes de 64 professionals que donen suport i atenen a dones víctimes de violència de gènere i a les seves criatures en el sistema sanitari, social i judicial; així com amb 10 entrevistes adreçades a professionals de centres o serveis de la xarxa antiviolència i a responsables de polítiques.

Com a principals conclusions, l’informe revela que els principis de l’atenció informada sobre el trauma no estan formalment presents en les polítiques i procediments dels serveis i organitzacions que donen suport a les dones supervivents de violència de gènere. Tot i que existeixen bones pràctiques i inquietuds alineades amb aquests principis, encara falta sistematització.

A més, s’identifquen barreres d’accés a la justícia i es destaca la necessitat de millorar la formació del personal i ampliar els recursos disponibles

En general, els i les professionals manifesten la necessitat d’incorporar de manera més formal els principis de l’atenció informada sobre el trauma en totes les etapes de l’atenció a les supervivents.

Care4Trauma és un projecte finançat pel programa Justice Programme de la Comissió Europea, liderat per Associazione MondoDonna Onlus (Italia) amb les entitats sòcies: Associació Benestar i Desenvolupament (Espanya);  Italian Society for Traumatic Stress Studies (Itàlia); Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Grècia); Women’s Support and Information Centre (Estònia); i Autonomous Women’s House Zagreb (Croàcia)

Notícies relacionades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació