Pel món que volem

Regenerar-nos, la perspectiva de gènere en l’àmbit del voluntariat social

()
Inscripcions obertes

Formació que pretén facilitar recursos i elements de reflexió entorn la perspectiva de gènere a fi de reconèixer les discriminacions i violències en la intervenció social.

Formació adreçada a PERSONES VOLUNTÀRIES a persones voluntàries interessades en adquirir coneixement i l’aplicació de la perspectiva de gènere.

CONTINGUTS

 • Perspectiva de gènere:
 • Conceptes bàsics i fonaments legals
 • Aspectes bàsics i generals de la igualtat de gènere
 • El gènere com a construcció social
 • Binarisme de gènere
 • Sistema sexe-gènere
 • Experiments i socialització de gènere
 • La construcció de la masculinitat i feminitat: estereotips i rols
 • Societat patriarcal, diversitat sexual i de gènere.
 • Diferències, desigualtats i discriminacions
 • El gènere com a categoria d’anàlisi en diferents àmbits: treball, educació, salut, públic/privat.
 • Intervencions del voluntariat amb enfocament de gènere:
 • Coneixements i eines perquè les persones voluntàries incorporin la perspectiva de gènere
 • Llenguatge i comunicació inclusiva, sensible i no sexista en les intervencions realitzades pel voluntariat.
 • Anàlisi de situacions pràctiques per identificar i corregir desigualtats de gènere en la pràctica del voluntariat.

DOCENT:

Aldana Menéndez, Antropòloga i Treballadora Social. Responsable dels programes de Salut Sexual i VIH d’ABD.

DATES: 2 i 9 de desembre 2021 

HORA: de 15 a 19 h 

LLOC: ABD C/ Independència 384, baixos. Barcelona

Places limitades

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2022 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies