18/03/2017
Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) a les persones que viuen amb el VIH

El SAVA está dirigit a persones que viuen amb el VIH, que es troben en un procés d’inserció social i ofereix unes condicions favorables i properes per assolir una atenció individualitzada. També potencia l’autonomia personal i l’apoderament.

Objectiu general:

Garantir un acompanyament integral a les persones que viuen amb el VIH i que es troben en un procés d’inclusió social per assolir i/o mantenir una vida plenament autònoma.

Objectius específics:

  1. Aconseguir la inserció sociolaboral de les persones beneficiàries.
  2. Supervisar les activitats de la vida diària.
  3. Realitzar seguiment de l’estat de salut.
  4. Donar atenció biopsicosocial.