Casa d’Acollida

Casa d’Acolliment per a persones que viuen amb el VIH i es troben en situació d’exclusió i marginalitat extrema.

Des de l’any 1993 funciona la Casa d’Acolliment. Es tracta d’un recurs residencial que compta amb capacitat per 8 persones que s’ofereix com una llar alternativa i temporal per a persones que necessiten suport per estabilitzar la seva situació de salut i/o poder inserir-se socialment. És un recurs que garanteix un servei d’atenció integral i fomenta la convivència grupal amb la participació activa de les persones usuàries, tant en els aspectes pràctics del funcionament del recurs com en el propi procés de canvi personal. El temps de permanència en el recurs és limitat i pot variar en funció dels objectius, l’estat i el procés de cada persona; que es decideix de comú acord i està sotmès a canvis constants per valorar la realitat de cada persona i la qualitat de l’atenció per part de l’equip professional. Durant el temps que la persona roman en el recurs es treballen totes aquelles habilitats que li acompanyaran cap a l’assoliment de la plena autonomia. Es potencia la comunicació com una forma de resolució de conflictes, es faciliten pautes d’autocontrol, s’afavoreix l’autogestió en el seguiment mèdic, l’educació en l’àmbit de la salut per aconseguir l’adherència al tractament, es potencien hàbits d’higiene personal, de sociabilitat i de respecte a la resta de persones, es reforça la responsabilitat, s’ajuda a planificar el temps lliure i es fomenta la inserció sociolaboral.