ABD en primera persona

Últimes notícies

Els nostres serveis: VIH / SIDA


Casa d’Acollida

Casa d’Acolliment per a persones que viuen amb el VIH i es troben en situació d’exclusió i marginalitat extrema. Des de l’any 1993 funciona la Casa d’Acolliment. Es tracta d’un recurs residencial que compta amb capacitat per 8 persones que s’ofereix com una llar alternativa i temporal per a persones que necessiten suport per estabilitzar […]

Servei de Suport a la Vida Autònoma (SOVA)

En tots els anys d’experiència en l’àmbit del VIH/Sida s’ha anat constatant que dins del col·lectiu hi ha un percentatge important de persones que han realitzat un recorregut terapèutic en diferents recursos residencials i que necessiten una última empenta per aconseguir la plena autonomia. Es tracta de persones que han estat en situacions de pobresa, […]