13/11/2018
Carme Calafat: “L’abordatge de les polítiques vers la salut mental s’ha de fer de manera integral”

La directora de l’Àrea d’Infància i Família de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, Carme Calafat, ha comparegut avui davant de la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya per presentar juntament amb Carme Grifolls (de la Fundació Nou Barris) el Dossier “L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent”. Calafat i Grifolls han presentat l’informe com a representants de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT). Aquest dossier se suma a la iniciativa que des del 2010 la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social va emprendre amb la col·lecció de Dossiers “Debats Catalunya Social. Propostes des del Tercer Sector”.

Després de mostrar l’agraïment per la invitació a participar de la comissió parlamentària, Calafat ha començat la seva intervenció explicant que, amb aquest dossier,  la PINCAT aporta una eina que no només té per objectiu informar de la situació de la salut mental d’infants i adolescents a Catalunya, sinó també pretén ser una eina de canvi a través de les seves propostes, aportant mesures i recomanacions que guiïn la millora i el treball cap a un model de la xarxa de salut mental que sigui capaç de satisfer les demandes i necessitats d’aquest segment de la població de manera adequada.

 

 

Posteriorment, Calafat ha destacat com a punt de partida que “l’abordatge de les polítiques vers la salut mental s’ha de fer de manera integral”, contemplant que les actuacions de promoció, prevenció i protecció de la salut dels infants i adolescents siguin un eix present a les polítiques públiques i estiguin subjectes a constants avaluacions i millores. Per això, “caldrà trencar estructures verticals i transversalitzar la salut”, ha afegit.

Acte seguit, la directora de l’Àrea d’Infància i Família d’ABD ha ofert una radiografia del context social, educatiu, familiar i econòmic del que emanen les recomanacions de l’estudi. En aquest sentit, precisament ha remarcat que les ràpides transformacions en l’àmbit social, educatiu, familiar i l’impacte de la crisi econòmica són alguns dels factors que han incidit en el benestar psicosocial dels infants i les seves famílies, i “han generat un canvi en la població atesa per la xarxa pública de serveis de salut mental”.

Calafat també ha fet especial èmfasi en l’impacte de la crisi econòmica, la qual “ha conduït a un augment en la demanda en les consultes en els serveis públics de salut i salut mental”. Això, sumat al fet que la inversió en polítiques socials destinades a afavorir el benestar de la infància a Espanya i Catalunya és molt inferior a la mitjana europea, “dona com a resultat una xarxa pública saturada i amb moltes dificultats per donar resposta a totes les necessitats”, ha indicat.

 

 

Com a conseqüència de tots aquests factors, Calafat ha assenyalat que les professionals i els professionals dels diferents serveis de salut mental per a infants i adolescents  detecten un augment de demandes i motius de consulta i, de la mateixa manera, es constata un increment de patologies greus acompanyades de factors psicosocials que incideixen i agreugen el quadre clínic alhora que fan més complexa la seva intervenció. Per solucionar aquesta situació, entre d’altres, Calafat ha dit que “són necessàries més estructures d’escolta per no acabar ampliant i saturant els recursos de salut mental, i alertar de l’excés de medicalització de la salut mental”.

Finalment, la directora de l’Àrea d’Infància i Família de l’Associació Benestar i Desenvolupament ha finalitzat la seva intervenció mostrant algunes dades il·lustratives de l’estat de la qüestió com per exemple la que apareix a l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), la qual revela que el 4’2% dels infants catalans de 4 a 14 anys té probabilitats de patir una malaltia mental.

Acte seguit ha pres la paraula Carme Grifolls, qui ha presentat els factors mes rellevants que dificulten l’assoliment del model de xarxa de serveis de salut mental i, a continuació, ha presentat les recomanacions i propostes incloses en el dossier del PINCAT. La compareixença s’ha clos amb la intervenció dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, els quals han felicitat el treball elaborat per La Plataforma d’Infància de Catalunya.

Què és la PINCAT?

La Plataforma d’Infància de Catalunya sorgeix al 2011 impulsada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya com a una iniciativa aglutinadora de les diferents entitats que treballen implicades per al col·lectiu de la infància al nostre territori. Neix amb el repte i finalitat de defensar els drets i deures dels infants, així com vetllar pels seus interessos i la seva representació en les polítiques i la societat des d’una comprensió transversal de les seves necessitats.