02/01/2017
Tallers de salut sexual i reproductiva

Salut sexual i reproductiva: prevenció del VIH / sida i altres malalties de transmissió sexual

L’objectiu és aconseguir que els i les joves desenvolupin una visió positiva, integral i responsable sobre la vivència de la seva sexualitat. La metodologia que utilitzem és de nou la més apreciada en l’àmbit de la prevenció de la prevenció sexual: D’igual a igual. Els tallers s’adrecen a joves, i estan adaptats especialment a grups transculturals i joves en situació de vulnerabilitat social, buscant estratègies que donin als i les joves la possibilitat d’analitzar els factors socials, econòmics i ambientals que influeixen en la seva salut afectiva, sexual i reproductiva.

Les joves pregunten.

 

Yo decido.

¡No pongas esa cara! Condón femenino