05/10/2018
Oferta de feina al departament tècnic d’ABD

Associació Benestar i Desenvolupament ABD busca una persona per donar suport a la Secretaria Tècnica de l’entitat. Les persones candidates han de ser llicenciades o graduades en Ciències Socials, acreditar un bon domini del català, castella i anglès, tenir un bon nivell de redacció i capacitat de síntesi, així com demostrar coneixements del paquet Office (sobretot Word i Excel). Preferentment es busca un perfil amb experiència en la redacció de projectes d’àmbit social i en gestió de projectes internacionals.  L’oferta de treball s’inscriu en el marc del Programa de Garantia Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

El lloc de treball és per una durada de sis mesos en règim de pràctiques remunerades amb una retribució mensual bruta aproximada de 1.110 euros bruts/mes. Les tasques que s’hauran de desenvolupar són la detecció de concursos i subvencions, la redacció de projectes, la relació amb administracions públiques, la gestió de bases de dades, l’anàlisi de dades i l’elaboració d’informes.

 

 

 

Tanmateix, en el procés de selecció també es valorarà positivament el fet de tenir experiència en l’àmbit del tercer sector i el compromís amb l’àmbit social. El lloc de treball és a l’oficina central d’ABD a Barcelona, c/Quevedo 2.

Per optar a aquesta plaça s’ha d’enviar el CV al correu electrònic [email protected] indicant en l’assumpte “Oferta treball secretaria tècnica ABD”. El termini per a presentar la candidatura s’acaba el 14 d’octubre.

 

Informació important

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de de complir els següents requisits:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.