09/09/2017
No t’emboliquis, vine i coneix Acció Jove Madrid

Coneixes Acció Jove Madrid?

Acció Jove Madrid és un Servei d’Atenció especialitzada a menors i joves amb consums de risc o consums problemàtics de substàncies i/o usos abusius o problemàtics de Noves Tecnologies.

Més informació aquí: