18/09/2018
Informe de l’Assemblea Anual 2018 de l’Acord Ciutadà

En aquest informe trobareu resumides les principals conclusions i idees que es van debatre a l’Assemblea Anual 2018 de l’Acord Ciutadà, on hi participa l’Associació Benestar i Desenvolupament – ABD.