05/12/2017
Energy control _ ocio

La proposta pedagògica d’Energy Control s’orienta en el foment d’una actitud crítica cap al consum de drogues posant èmfasi en la presa de decisions i la responsabilitat personal.

Treballem també totes aquelles conductes de risc associades al consum de drogues com les relacions sexuals sense protecció, la conducció i la violència, així com les relacions socials que estableixen els joves als espais d’oci.

En tots els grups ens trobarem experiències diferents, i la idea és arribar a tothom, dotant al no consumidor d’elements de resistència i construint una imatge positiva de la persona que ha decidit no consumir sense que això impliqui estigmatitzar al consumidor. Per a aquells que es troben més propers a consum de drogues, es faciliten elements de reflexió i pautes d’usos no problemàtics, podent disposar així dels coneixements necessaris de disminució de riscos cap al consum de substàncies.

Les intervencions que a continuació es proposen estan dirigides a tota la comunitat educativa amb l’objectiu d’aportar informació útil sobre drogues, tenint en compte les diverses necessitats de l’alumnat, la família i els professionals que treballen amb joves i adolescents.