ABD en primera persona

Últimes notícies

Drogues


09/09/2017

No t’emboliquis, vine i coneix Acció Jove Madrid

Coneixes Acció Jove Madrid? Acció Jove Madrid és un Servei d’Atenció especialitzada a menors i joves amb consums de risc o consums problemàtics de substàncies i/o usos abusius o problemàtics de Noves Tecnologies. Més informació aquí:

23/07/2017

Augmenta la puresa de les drogues i baixa’n l’adulteració

“L’informe d’anàlisi de substàncies 2016” d’Energy Control reflecteix un augment de la puresa i una menor adulteració en drogues com el speed, la cocaïna o l’èxtasi en pastilles. El consum en aquestes condicions “pot donar lloc a intoxicacions”, explica Mireia Ventura, responsable del servei d’anàlisi, per la qual cosa “es fa especialment necessari analitzar les […]

05/04/2017

Orientació i Atenció Especialitzada a població per consum de drogues

L’objectiu del servei és donar atenció a totes aquelles persones consumidores (adults, joves i adolescents) que necessiten una orientació o considerar aspectes de salut dels seus consums amb especialistes. Els principis de l’atenció són els que inspiren la filosofia d’ Energy Control: absència de judici moral i el respecte a la persona com a protagonista de […]